2019-09-07

50 år sedan Dövas riksdag

||

I dag den 7 september är det precis 50 år sedan Dövas riksdag ägde rum. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) anordnade en historisk manifestation. Drygt 2 000 döva från hela landet tågade igenom centrala Stockholm fram till riksdagshuset med banderoller som:

* Sverige, u-land för döva?
* Teckenspråk på schemat i alla skolor
* Mera text i tv

Bara 1 200 av 2 000 personer kunde få plats i riksdagshuset efter demonstrationen. I kammaren var 20 motioner uppe för diskussion och beslut under ledning av Sven Mellqvist, SDR:s förbundsordförande som också var riksdagsledamot då. Den hetaste frågan var undervisning av döva. Kravet var teckenspråk i klassrummet.

Tanken var att de motioner som antogs under söndagen – dagen då SDR fick tillgång till riksdagshuset – skulle presenteras när förbundet uppvaktade ansvariga ministrar under hösten.

Vi kan med glädje visa fyra fotografier från Dövas riksdag och fem sidor ur SDR-Kontakt nummer 4 1969. Mycket nöje!

Här kan du läsa SDR-Kontakt från 1969 om Dövas riksdag.
pdfSDR kontakt – nr 4 1969

Samling utanför Konserthuset på Hötorget inför avmarschen. FOTO: SDR
Samling utanför Konserthuset på Hötorget inför avmarschen. FOTO: SDR

Runt 2 000 döva tågade igenom centrala Stockholm, här längs Sergels torg. Den berömda fontänen stod färdig året före, 1968. FOTO: SDR
Runt 2 000 döva tågade igenom centrala Stockholm, här längs Sergels torg. Den berömda fontänen stod färdig året före, 1968. FOTO: SDR

Demonstranterna gick i led fyra om fyra, här nära Kungliga slottet. FOTO: SDR
Demonstranterna gick i led fyra om fyra, här nära Kungliga slottet. FOTO: SDR

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2019-09-07