Annons i papperstidningen

Annonsstorlekar och priser

Här kan du hitta mer information om annonsstorlekar, priser och utgivningsplan för 2021. Se även pdf här.

 

Format


Satsyta
(bredd x höjd) 


Pris**
(per nummer)

Helsida bakpärm
200 x 240 mm
20 000
Helsida sida 3*
200 x 255 mm
20 000
Helsida övriga sidor*
200 x 255 mm
17 000
Mittuppslag*
420 x 255 mm
36 000
1/2-sida (liggande)
200 x 127 mm
8 500
1/2-sida (stående)
 
100 x 255 mm

 

8 500

 

1/4-sida (liggande)
200 x 66 mm
4 250
1/4-sida (stående)
100 x 127 mm
4 250
1/8-sida
100 x 64 mm
2 125


* kan fås med utfall. Se bild för mer information om utfall.

** ingen moms tas ut då vi är en momsbefriad tidning.

 

Utgivningsplan 2021

Nummer Manusstopp Utgivning (från och med)

1

5 februari

25 februari

2

9 april

29 april

3

11 juni

1 juli

4*

27 augusti

16 september

5

5 november

25 november

*specialnumret Allt om teckenspråk ersätter nummer 4. Läs mer om Allt om teckenspråk här

 

Inlämning av material
Annonser för tryck ska levereras i följande format, pdf, jpeg eller indd, till annons@dovastidning.se

Rekommenderad upplösning: 300 dpi 

Fotoformat lämpligt för tryck: cmyk. 

 

Föreningsannons

Dövföreningar, länsförbund/-föreningar, specialförbund och ungdomsklubbar som är medlemmar i SDR, liksom Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund och Västanviks folkhögskola, får betala 10% av ordinarie pris.