Annons i Allt om teckenspråk


Tidigare nummer av Allt om teckenspråk, 2017 och 2013. 


Allt om teckenspråk är ett extratjockt specialnummer av Dövas Tidning. Det utges vart fjärde år i samband med SDR:s kongress. År 2021 ersätter detta nummer Dövas Tidning nummer 4. Se även pdf här.

Manusstopp: 27 augusti

Utgivningsdatum: 16 september

 

Format

 

Satsyta
(bredd x höjd) 

Pris**
(per nummer)

Helsida bakpärm

200 x 240 mm

24 000

Helsida sida 3*

200 x 255 mm

24 000

Helsida övriga sidor*

200 x 255 mm

20 400

Mittuppslag*

 

420 x 255 mm

 

43 200

 

1/2-sida (liggande)

 

200 x 127 mm

 

10 200

 

1/2-sida (stående)

 

100 x 255 mm

 

10 200

 

1/4-sida (liggande)

 

200 x 66 mm

 

5100

 

1/4-sida (stående)

 

100 x 127 mm

 

5100

 

1/8-sida

 

100 x 64 mm

 

2 550


* kan fås med utfall. Se bild för mer information om mått. 

** ingen moms tas ut då vi är en momsbefriad tidning.

 

Inlämning av material

Annonser för tryck ska levereras i följande format, pdf, jpeg eller indd, till annons@dovastidning.se

Rekommenderad upplösning: 300 dpi 

Fotoformat lämpligt för tryck: cmyk

 

Föreningsannons

Dövföreningar, länsförbund/-föreningar, specialförbund och ungdomsklubbar som är medlemmar i SDR, liksom Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund och Västanviks folkhögskola, får betala 10% av ordinarie pris.