Problem med arbetsplatstolkning uppmärksammas i SVT:s Rapport

SVT:s Nyhetstecken och Rapport tar upp de problem som döva arbetstagare och deras arbetsgivare upplever i sin vardag. Det är att när en döv anställd behöver teckenspråkstolk för att kunna utföra sitt arbete så måste dennas arbetsgivare stå för tolkkostnaden. Rapport har träffat Malin Hidborn, döv verksamhetsledare. Hon menar att dagens tolksystem leder till att hon och andra döva tolkanvändare diskrimineras. Ett exempel hon tar upp är att när en hörande verksamhetsledare håller i en arbetsplatsträff så räknas det som vardagstolkning, vilket tolkcentralen står för. Men när Malin Hidborn själv har ett sådant möte så måste hennes arbetsgivare bekosta tolkkostnaden. Ologiskt, tycker hon. Sveriges Dövas Riksförbund har länge uppmärksammat detta problem för ansvariga politiker och myndigheter. Förbundet kräver att det offentliga – inte arbetsgivarna – tar sitt ansvar för tolk i arbetslivet för döva och hörselskadade. 

Landskamp mellan Iran och Sverige kommenteras på teckenspråk

I kväll äger träningslandskampen mellan Iran och Sverige rum på herrsidan. Kristian Obbarius och Joachim Sundström kommenterar den live på teckenspråk på tv4.se/tv4tolken med start klockan 19.30. Det är andra gången som de gör det. Senast de kommenterade var under SM-veckan vinter i Örebro i slutet av januari i år. 

Örebro Hockey DO-anmäld för sin otillgängliga arena

Enligt SVT Tvärsnytt har en man anmält Örebro Hockey till diskrimineringsombudsmannen (DO). Anledningen är att hans dotter är hörselskadad och inte kan hänga med det som sägs i Behrn-arenan då det inte finns textning eller teckenspråkstolkar. 
  – Min dotter är hörselskadad och blir besviken för att inte få tillgång till dessa behov, säger anmälaren.
  Pontus Gustafsson, general manager för Örebro Hockey, säger till SVT:
  – Vi har inte tidigare hört önskemål om tolkning. Om behovet finns och vi kan lösa en bättre hockeupplevelse även för hörselskadade är det väldigt positivt.

Lisa Lind – Norges första kvinnliga döva präst

Lisa Lind är den första kvinnliga döva prästen i Norge. Den 18 januari blev hon invigd som präst i Oslos domkyrka. Hon säger till Døves Media att hon ser fram emot att ha ceremonier som begravning, bröllop och dop, och samtal på teckenspråk. Med start i mars arbetar hon som präst i Trondheim i norra Norge. Hon tillhör Dövkyrkan, en del av Den Norske Kirke (Norges svar på Svenska Kyrkan).

Trygghetstelefon – nu även för döva och hörselskadade

Om man som Örebrobo känner sig otrygg när man är utomhus sena kvällar och nätter har man nu möjlighet att ringa till Trygghetstelefonen via Skype: trygghetstelefonen.orebro. Det är Örebro kommun i samarbete med Missing People som ligger bakom Trygghetstelefonen. Den erbjuder ”en vän i luren” tills man kommit hem, genom antingen chatt eller videochatt. Öppettiderna är mellan 23 och 03 på fredags- och lördagskvällarna, samt vid skolavslutningar, studentdagen, nyårsafton och valborg.