Teckenspråkstolkad presidentdebatt i USA

I natt klockan 3 svensk tid sänds den sista presidentdebatten mellan Republikanernas Donald Trump och Demokraternas Joe Biden. Amerikanska DPAN.tv kommer att teckenspråkstolka och texta debatten live. Följ direktsändningen här. Den kan också ses i efterhand. De tolkar som DPAN.tv använder sig av är döva. Här är det amerikanskt teckenspråk som gäller.
   Vad som är speciellt med nattens debatt är att mikrofonerna växelvis kommer att stängas av. Tanken är att båda presidentkandidaterna ska få tala till punkt. I den första presidentdebatten, som sändes i slutet av september, blev Biden avbruten av Trump 71 gånger och Biden avbröt Trump 22 gånger. Den debatten beskrevs som kaosartad. Därför har kommissionen för presidentdebatten gjort om reglerna för att få ordning på debatten. 
   Det amerikanska presidentvalet äger rum den 3 november 2020.

Deaf U – ny realityserie från Netflix

I morgon 9 oktober har realityserien Deaf U premiär. Serien följer sex döva och hörselskadade studenter vid Gallaudet-universitet i Washington DC, världens enda teckenspråkiga universitet. I totalt åtta avsnitt delar studenterna med sig av sina upp- och nedgångar, allt från kärlek och identitetssökande till studieresultat och sport, och om hur det känns att kliva in i vuxenlivet. Amerikanska TV Guide hyllar serien. "Det som får en att fastna för Deaf U är att serien ger en inblick i det rika och dynamiska samhället vars identitet omvärlden ofta endast förknippar med funktionsnedsättning, och det är något serien lever upp till", skriver TV Guide. Nyle DiMarco, döv aktivist, modell och skådespelare, står bakom serien som exekutiv producent.

Försenad avsiktsförklaring om Europas teckenspråkshuvudstad

2010 utropade sig Örebro till Europas teckenspråkshuvudstad. Bakom utropandet står Örebro kommun, Region Örebro län, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Örebro universitet som tillsammans gjort en avsiktsförklaring. Nu arbetar de fyra undertecknarna med att revidera avsiktsförklaringen. Tanken var att den förnyade avsiktsförklaringen skulle presenteras på Örebro kommuns digitala konferens Mänskliga rättigheter ur ett teckenspråksperspektiv i dag den 17 september. Men så blev det inte. 
  Vad berodde det på? 
 
– Jag kan säga med säkerhet att ni inte behöver vara oroliga. Arbetet fortgår enligt plan och vi hann helt enkelt inte klart tills i dag från alla aktörer utifrån beslutsprocesser med mera, svarar Per-Åke Sörman, avgående kommunalråd (C), i ett sms. 
  När väntas den reviderade avsiktsförklaringen bli klar?
 
– Den kommer att presenteras under hösten och vi hoppas kunna utöka utropandet från fyra aktörer till fem nu när vi förnyar våra löften och antaganden för kommande period (oklart vilken period det blir), svarar Per-Åke Sörman. 
  Under konferensen avslöjades vilken den femte tilltänkta aktören var: Länsstyrelsen Örebro län.

FSDB permitterar alla anställda

Alla anställda vid Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) är permitterade fram till 31 december 2020. Det har förbundsstyrelsen beslutat. Orsaken är att förbundet inte ska få något stort underskott i år. Alla fysiska aktiviteter har ställts in på grund av corona och de beviljade medel som förbundet har erhållit i år, får inte användas till annat. Fram till årsskiftet har personalen tillfälligt reducerad arbetstid och FSDB får statligt stöd för att täcka en del av personalkostnaderna. Klas Nelfelt, styrelseledamot, säger till SVT Nyhetstecken att han hoppas att personalen kan börja arbeta som vanligt igen i januari 2021.

Svenska kyrkans jourtelefon finns nu i hela landet

I maj öppnade Västerås stift en telefonlinje som gav stöd på både svenskt teckenspråk och svenska under coronakrisen. "I orostider vill vi alla ha samtal på det språket som är vårt förstaspråk och för döva är ju det teckenspråk”, sade Åsa Grönberg, stiftskonsulent i Västerås stift till P4 Västmanland. Med start i dag den 7 september är telefonlinjen nu tillgänglig i hela landet, inte bara i Västerås stift. Teckenspråkiga präster och diakon från olika stift bemannar linjen tre dagar i veckan. "Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg", skriver Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet. Öppettiderna och kontaktuppgifterna finns på deras Facebook-sida (inlägget var publicerat den 3 september).

Färre vill studera till teckenspråkstolk

Fellingsbro folkhögskola, en del av Region Örebro län, har gjort en nationell kartläggning av teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen. Kartläggningen visar att söktrycket till landets tolkutbildningar har minskat kraftigt de senaste åren trots att antalet utbildningar blivit betydligt färre. Anledningarna tros vara låga ingångslöner och att utbildningarna numera är koncentrerade till mellersta Sverige (Leksand, Stockholm och Örebro). Fellingsbro folkhögskolas (en av de tre folkhögskolor som erbjuder tolkutbildning) rektor, Torkel Freed, är orolig. ”Även om mycket blivit bättre har personer som behöver tolk historiskt varit en grupp som har exkluderats. Om vi inte levererar duktiga tolkar till samhället så kommer den här gruppen att hamna utanför igen” säger han till SVT Örebro. Alexandra Royal, förtroendevald (C) och tolkanvändare, är också bekymrad. ”Det är bara att hoppas på att de tolkar som finns i dag faktiskt jobbar fram tills de dör, i stort sett. Så illa är det faktiskt”, säger hon till SVT Örebro.

Stort intresse för översatta Sommar i P1-program

Sommar i P1 ska för andra året i rad översättas till svenskt teckenspråk och/eller skriven svenska av frivilliga personer i Facebook-gruppen Sommar i P1 2020 – teckenspråk och skriven svenska för ökad tillgänglighet. Bakgrunden är att Charlotte Sjölander förra sommaren bestämde sig för att helt privat tillgängliggöra det populära sommarprogrammet via Facebook. Hon kände sig exkluderad då programmet endast gick att lyssna på radio och Sveriges Radio ansåg att deras uppdrag inte var att tillgängliggöra program för döva och hörselskadade. Deras fokus låg på ljud. Den Facebook-grupp som Charlotta Sjölander startade väckte stort intresse. Över 2 300 medlemmar anslöt sig till den. 45 av 58 sommarprat blev transkriberade och 22 teckenspråkstolkade.
I år är Conny Norén, Alexandra Royal, Zara Strömstedt och Juli af Klintberg administratörer för gruppen. På kort tid har över 1 200 personer gått med i gruppen. Nu på lördag 20 juni går klimataktivisten Greta Thunberg ut först av alla sommarpratare. Listan på sommarpratarna finns här.

Västerås stift erbjuder stödtelefon på svenskt teckenspråk

Med start i dag den 5 maj startar Västerås stift en telefonlinje som ger stöd under coronakrisen, rapporterar P4 Västmanland. Stöd ges på både svenskt teckenspråk och svenska. ”I orostider vill vi alla ha samtal på det språket som är vårt förstaspråk och för döva är ju det teckenspråk”, säger Åsa Grönberg, stiftskonsulent i Västerås stift. Telefonlinjen kommer att vara öppen tre förmiddagar i veckan. Stödlinjen omfattar även dem som bor i Dalarna. Svenska kyrkan jobbar på att utöka tjänsten till att gälla hela landet också. Tjänsten bemannas av teckenspråkskunnig personal, i första hand präster. Öppettiderna och kontaktuppgifterna finns på den här Facebook-sidan

Conny Norén: Sveriges Radio sviker döva och hörselskadade

Sveriges Radio (SR) arbetar för att krympa textmängden på sina nyhetssajter i linje med strategin Ljudet i fokus. SR:s ansvariga skriver: ”Man kan lite förenklat säga att vi lämnar vad som liknar en traditionell tidningssajtlogik med text i fokus till en logik där ljudpubliceringar, spellistor och lyssning är vårt primära erbjudande. Text, grafik och bild är stödjande till ljudet.” De flesta P4-redaktioner har nu gått över till att som grundformat skriva nyheter i form av ett trepunktsformat. Den som vill veta mer får lyssna på ljudklipp. En av de personer som reagerat på SR:s nya arbetssätt är Conny Norén som själv har två döva barn. Han har bloggat om saken och startat den här namninsamlingen Sveriges Radio – svik inte döva och hörselskadade! SR:s beslut försämrar tillgängligheten för Sveriges 10 000 döva och 1 300 000 hörselskadade, menar han. 

Stockholms Dövas Förening omorganiserar – alla anställda varslas

Sveriges största dövförening, Stockholms Dövas Förening, gick ut i dag (25 juni) med den här informationen om att de ska genomgå en omorganisation i höst. Anledningen är att de har en ansträngd ekonomi. Underskottet väntas bli drygt en halv miljon kronor i år. Om inget görs åt det, kommer det att växa för varje år, rapporterar föreningens ordförande Joakim Hagelin Adeby. Därför har föreningens styrelse beslutat att göra en översyn av organisationen. Alla anställda varslas. I den nya organisationen väntas det bli färre tjänster. Målet är att föreningen ska ha en stabil ekonomi med ett fortsatt bra verksamhetsutbud och intressepolitiskt påverkansarbete. Hur den nya organisationen ska se ut och vilka förändringar som ska göras, är i dagsläget inte klart. 

Adam Kosa sitter kvar i EU-parlamentet

I slutet av maj ägde EU-valet rum. Då ställde minst sju döva kandidater upp. Nu står det klart att det bara är Adam Kosa från Ungern som lyckades knipa en plats i Europaparlamentet, enligt uppgift till Dövas Tidning. Han är därmed inne på sin tredje mandatperiod, 2019-2024. Läs mer om honom här.
Under förra mandatperioden fanns det två döva ledamöter i EU-parlamentet: Adam Kosa och Helga Stevens från Belgien. Den sistnämnda kandiderade till det flamländska parlamentet i maj. Hon var på åttonde plats – det räckte inte hela vägen. På sin Facebook-sida skrev hon att hon skulle fundera på vad hon skulle göra framöver.

Lika Unika ska läggas ner

Federationen Lika Unika ska läggas ner. Det har medlemsorganisationerna beslutat på ett extra årsmöte den 3 juni. Anledningen är att tre av de fem medlemsorganisationerna, Förbundet Sveriges Dövblinda, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades Riksförbund, har ansökt om utträde. Kvar blir bara två: Sveriges Dövas Riksförbund och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Om en paraplyorganisation ska kunna finnas kvar och få statsbidrag, är kravet minst fem medlemsorganisationer. Därför har alla fem medlemsorganisationer enats om att Lika Unika ska avvecklas vid årsskiftet 2019/2020 och istället söka nya former för samarbete. Ola Lundström, kassör för Sveriges Dövas Riksförbund, säger till DT att förbundet inte har tagit ställning till om de ska ingå i en ny paraplyorganisation, till exempel Funktionsrätt Sverige (f.d. Handikappförbunden).

Lindvall säljer sin restaurang i Örebro

Restaurang Fredrik Gourmé & Café drivs av paret Fredrik och Simone Lindvall i Örebro. Det brukar vara fullsatt vid lunchtiden och många kommer också förbi för att köpa matlåda. DT sände ett webb-tv-inslag om restaurangen för ett år sedan. Då hade de precis öppnat. Nu har företaget lagt ut en säljannons på sin lokal. Fredrik Lindvall bekräftar ryktet och förklarar beslutet: ”Vi säljer vår lokal p.g.a. tidsbrist. Min fru pluggar i Stockholm på vardagar och jag har ett annat jobb samt är ensam hemma med barnen. Företaget är dock kvar. Vi har ett projekt på gång som fortfarande är hemligt. Därför tog vi beslutet att sälja vår restauranglokal”. TEXT: SARAH REMGREN

Birger Sjöberggymnasiet slutar med teckenspråk

Från och med kommande hösttermin kan hörande elever vid Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg inte välja teckenspråk som språkval. Anledningen är att det är för få elever som önskar läsa teckenspråk och att det är för dyrt att fortsätta med att erbjuda teckenspråksutbildning. ”De som läser teckenspråk som fortsättningskurs får läsa färdigt, det handlar om 13 elever på samhällsprogrammet idag. Däremot påbörjas inga nybörjarkurser från och med nästa läsår”, säger rektor Johan Ceder till lokaltidningen TTELA. Unga Hörselskadade (UH) ställer sig kritiska till skolans beslut. Kave Noori, styrelseledamot i UH, säger till TTELA: ”Teckenspråksundervisningen i Vänersborg har varit unik och bidragit till att säkerställa den kompetensen hos personal inom till exempel vård, omsorg och skola där man har kontakt med teckenspråkiga. Därför är det otroligt allvarligt att en av de få gymnasieskolor i landet som erbjuder teckenspråk för hörande överväger att lägga ner utbildningen”.