2018-12-12

WFD tvingas skära ner

World Federation of the Deaf (WFD) har 135 nationella dövförbund som medlemmar. 40 procent av dem har inte betalat in medlemsavgiften i år. Därför har WFD blivit tvunget att nedbemanna sitt kansli. Dessutom riskerar WFD att få färre medlemsländer nästa år.

Obetalda medlemsavgifter är ett större problem än tidigare – några nationella dövförbund har till och med inte betalat in sin årliga medlemsavgift till WFD ända sedan 2008. Detta trots många påminnelser från världsförbundet. Nu motsvarar de obetalda medlemsavgifterna drygt 70 000 euro (725 000 svenska kronor).

– Det är inte bara nationella dövförbund i utvecklingsländer som inte betalat, utan också dövförbund i utvecklade länder. Att ett land är rikt behöver inte betyda automatiskt att ett dövförbund också är det, säger Eeva Tupi, direktör vid WFD, och fortsätter:

– Att de inte betalat kan ha flera orsaker. Exempelvis får några nationella dövförbund i Afrika inte längre bidrag av nordiska dövförbund och har därför en ansträngd ekonomi. Ett annat skäl är att den globala ekonomin går sämre nu.

WFD har i november blivit nödgat att banta sitt kansli då kostnadsnivån stiger. Två anställda har fått gå ner i arbetstid från heltid till halvtid. Obetalda medlemsavgifter är en orsak. Två andra orsaker är att det är osäkert hur mycket WFD som har sitt säte i Helsingfors kan få i bidrag av den finska staten nästa år och att WFD ännu inte fått ta del av intäkterna från WFD:s kongress i Istanbul 2015.

Nu arbetar WFD intensivt med att ha samtal med samtliga icke-betalande förbund innan året går ut. Förhoppningen är att de kan betala in medlemsavgiften.

Enligt stadgarna kan ett nationellt dövförbund som inte betalat in medlemsavgiften inom tre månader förlora sin rätt att skicka sina delegater till generalförsamlingen, rösta, skriva motioner och nominera utmärkelser. Om ett förbund inte har betalat mer än tre månader efter förfallodatum, kan förbundet uteslutas från WFD.

– Tyvärr riskerar vi att få färre medlemsländer nästa år, säger Eeva Tupi.

På frågan hur obetalda medlemsavgifter kan undvikas i framtiden, svarar Eeva Tupi att flera åtgärder behöver göras. WFD behöver markera kraftfullare att det krävs mycket arbetstid att skicka påminnelsefakturor: arbetstid som kunnat användas bättre till annat. En annan är att tydligare kommunicera att WFD är helt bidragsberoende och undersöka hur WFD kan få nya intäkter, t.ex. via gåvor . Ytterligare en planerad åtgärd är att WFD:s styrelse föreslår höjda medlemsavgifter på generalförsamlingen i Paris i juli nästa år.

– WFD är det enda världsförbundet som arbetar med dövas rätt till teckenspråk. Vi behöver alla fundera på hur vi ska fortsätta kampen för dövas rättigheter , säger Eeva Tupi.


SDR säger till DT att de i februari i år har betalat in medlemsavgiften till WFD.

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2018-12-12