2015-09-22

DT PLAY: Är teckenspråket internationellt?

Dövas Tidning var ute på stan och frågade några personer om de tror teckenspråket är internationellt eller inte; en vanlig fråga som döva får från icke-teckenspråkiga personer. Klicka på filmen för att se hur folk ute på stan svarade. Inslaget är textat.

TOMAS LAGERGREN & MOA GÄRDENFORS
redaktionen@dovastidning.se


 

FAKTA INTERNATIONELLA DÖVVECKAN

Internationella Dövveckan är ett initiativ av World Federation of the Deaf, WFD. Arrangemanget ägde rum för första gången 1958 i Rom, Italien. Sedan dess firas det årligen av döva i hela världen. Internationella Dövveckan sker sista veckan i september, vilket är samma månad som WFD:s första världskongress. Under veckan brukar det vara olika aktiviteter (demonstrationer, debatter, kampanjer, utställningar och möten). Då vänder man sig till alla intresserade, till exempel familjer, vänner, statliga myndigheter, teckenspråkstolkar och handikapporganisationer.

Varför firas Internationella Dövveckan?

Under Internationella Dövveckan organiseras en globalt samordnad opinionsbildning för att öka medvetenheten om döva på individ-, gemenskap och regeringsnivå. Det handlar om att samla sig och visa en enighet i hela världen. International Week of the Deaf strävar efter att främja dövas rättigheter och lyfta fram specifika teman som förtjänar uppmärksamhet. I år är temat ”Med rätt till teckenspråk, så kan våra barn” (”With sign language rights, our children can!”).

 

Uppdaterad: 2021-05-10

Publicerad: 2015-09-22