2021-09-20

Vilken service kan AF ge på svenskt teckenspråk?

Vilken service kan Arbetsförmedlingen ge på svenskt teckenspråk?
– Vi arbetar ständigt med att utveckla vår tillgänglighet för alla som har behov av våra tjänster. Vilket är vår skyldighet som myndighet, och viktigt.

Den teckenspråkiga information som finns på vår hemsida arbetsformedlingen.se håller just nu på att revideras, för att ge aktuell och relevant information.

Våra tjänster förflyttas från att ha varit fysiska möten på lokala kontor till att i huvudsak bli digitala, och nås via vår hemsida.

På Arbetsförmedlingen finns teckenspråkig personal, det är då teckenspråkiga SIUS*- och dövkonsulenter. Mer information om hur, och vilket stöd dessa kan ge finns på vår hemsida längst ner på vänster sida under rubriken Teckenspråk (handen)

Där finns även hänvisning till våra teckenspråkstolkade webbinarer, som kan vara ett stöd och inspiration i jobbsökandet.

Vi erbjuder även videomöten där man kan ha direktkontakt med teckenspråkig personal, eller handläggare med teckenspråkstolk i rutan.

Karin Johansson
Dövkonsulent

*SIUS – Särskilt Introduktions- och UppföljningsStöd


Alla tidigare Frågor & Svar-delar kan ses här.

Uppdaterad: 2024-02-09

Publicerad: 2021-09-20