2020-09-11

Vilka yrken är ”framtidssäkra” om 5-10 år och hur ska man tänka när man väljer utbildning?

(Tidigare hette sidan Fråga experterna. Nu heter sidan Frågor & Svar.)


AF gör alltid en prognos över hur framtida behov troligtvis kommer att se ut. Här kommer en lista över de yrken där det är enklast att få jobb 2024. Vi ger tio exempel. Se hela listan här.

Yrken på högskolenivå:

• Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker
• Läraryrken
• Mjukvaru- och systemutvecklare
• Sjuksköterskor
• Systemanalytiker och IT-arkitekter

Yrken inom övriga utbildningsnivåer:

• Betongarbetare, murare och målare
• Buss- spårvagns- och lastbilsförare
• Elektrikeryrken
• Träarbetare och snickare
• Undersköterskor

Motivationen är otroligt viktig när det gäller att välja utbildning men ibland måste man välja linje där jobben finns, tyvärr. Det kan också innebära geografiskt. Att helt enkelt behöva flytta dit där jobben finns.

Irene Söderlind & Karin Johansson
Dövkonsulenter Arbetsförmedlingen

Uppdaterad: 2024-02-08

Publicerad: 2020-09-11