2020-11-19

Vilka corona-säkra aktiviteter och mötesformer kan landets dövföreningar ordna?

(Tidigare hette sidan Fråga experterna. Nu heter sidan Frågor & Svar.)


– Det gäller att anpassa sig till de föreskrifter och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat och de restriktioner som regeringen beslutat om. Regioner kan också komma med skärpta allmänna råd.

Angående aktiviteter och möten som sker på plats, ska man tänka på hur lokalen ser ut och hur många personer den kan ta emot under förutsättning att alla sittande deltagare kan hålla avstånd till varandra. Det är också viktigt att titta på hur deltagarna kan tänkas ta sig till lokalen och om kollektivtrafik kan undvikas.

Ett alternativ till fysiska aktiviteter och mötesformer är att använda sig av en digital plattform. Vi har sett att hos en del dövföreningar har det fungerat bra att ha års- eller/och medlemsmöte via Zoom. Om en dövförening är osäker på hur Zoom kan användas, är föreningen välkommen att kontakta foreningssupport@sdr.org så kan vi ge ut manualen.

Låt inte coronan hindra er från att genomföra eller delta i corona-säkra aktiviteter eller möten! Exempelvis kan man ordna en digital föreläsning, teckenspråkstolkad podd eller bara ha socialt umgänge på distans. Och kolla hur medlemmar som inte har tillgång till dator eller surfplatta kan delta. De kan exempelvis få sällskap av någon medlem eller låna en dator/surfplatta.

Pontus Degsell
handläggare SDR:s föreningssupport

Uppdaterad: 2024-02-08

Publicerad: 2020-11-19