2014-04-22

Videokonferens för upp till 28 personer

FOTO: NICLAS MARTINSSON||

Fullsatt i rutan när Dövstudier för alla har kurs.

Projektet Dövstudier för alla har haft distanskurser under vårvintern. De använder sig av en unik nätbaserad videokonferensteknik. Upp till 28 personer kan delta i den.
– Det är en fantastisk teknik. Fler, till exempel dövföreningar, borde ta efter den, säger Julia Kankkonen, projektledare.

Den videokonferensteknik som projektet Dövstudier för alla* har är utmärkande genom att den kan ta så många som 28 personer. Inte bara det, de kan befinna sig på upp till 28 olika platser. Alltså kan de vara var som helst i världen bara de är uppkopplade mot nätet.
Det system som Dövstudier för alla använder heter Scopia och kommer från ABF.
– Videomötessystemet bygger på öppna standarder till skillnad från Skype. Det går att koppla upp sig via fasta videokonferenssystem, datorer, surfplattor och smarta mobiler. Man kan även ringa in med telefon med bara ljud, om man är hörande naturligtvis, säger Christian Wåhlin, ansvarig för pedagogisk- och teknisk utveckling vid ABF.
DT fick vara med på en av de distanskurser som Dövstudier för alla anordnade. Tio deltagare diskuterade begreppet deafhood. Projektledare Julia Kankkonen och projektmedarbetare Johanna Karmgård ledde kursen. De hade två teckenspråkstolkar bredvid sig, som både tal- och teckenspråkstolkade. Alltså var vi totalt femton personer, undertecknad inräknad. Allt flöt på smidigt och såg naturligt ut. Till exempel åt en deltagare middag under kursen, och en annan klappade sina katter. Ibland försvann någon ur bild eller högtalare eller så var bildkvaliteten mindre bra. Då berodde det på nätuppkopplingen, inte på själva tekniken.
– Vi måste ha en särskild mötesteknik för att det ska kunna fungera. Det är att när någon vill prata så får de hålla upp en skylt, säger Julia Kankkonen.

Vad tycker ni deltagare om den här tekniken?
– Fantastiskt att vi som bor utspridda i Sverige kan delta så här. Sedan är det väldigt bra att man kan få använda teckenspråk, inte minst om man bor i en liten stad där man kanske inte har möjlighet till kommunikation på teckenspråk, säger Sara Kantare.

– Häftigt att vi kan ha en gemensam plats för dialog, säger Pernilla Gynnerstedt.

– För mig som hörande är det bra att träna på teckenspråk, säger deltagaren Liz Adams Lyngbäck.

– Tekniken är fantastisk, men det är jobbigt med små bildrutor. Svårt att avläsa teckenspråk då, säger Alexandra Gozon och flera håller med henne.

Julia Kankkonen och Johanna Karmgård tycker att fler, till exempel dövföreningar, borde använda en sådan teknik. Möjligheterna är oändliga enligt dem.
– Man kan till exempel ha bokcirkel, säger Johanna Karmgård.
– Eller till exempel sy- eller bakkurs! säger Julia Kankkonen.
En organisation som är medlem i ABF och vill testa tekniken kan vända sig till Christian Wåhlin på ABF. Om man har folkbildningsverksamhet kan man vända sig till ett studieförbund eller folkhögskola. Då kan man få tillgång till tekniken via Folkbildningsnätet.

Nyfiken på projektet Dövstudier för alla? Klicka här.


* Projektägare för projektet Dövstudier för alla är Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-04-22