2021-03-17

“Vi visste inte ens vad audism betydde”

Nancy Yacoub (t.v.) och Rania Ahmad.FOTO: PRIVAT

Rania Ahmad och Nancy Yacoub är två unga audionomstudenter inne på sista terminen vid Karolinska institutet. I höstas föll de in på den valbara kursen, Dövstudier, vid Stockholms universitet. Trots att det blivande framtida yrket som audionom innebär uppkommande möten med döva barn och vuxna, visste de alldeles för lite. “Jag kände inte ens till begreppet audism”, säger Rania. 

Under hösten 2020 erbjöds kursen Dövstudier på 7,5 högskolepoäng för första gången av Stockholms universitet. 30 personer sökte till kursen. 18 studenter klarade den, varav elva döva och sju hörande. Två av dem var Rania Ahmad, 21, och Nancy Yacoub, 21, som nu studerar termin sex, den sista, på det treåriga audionomprogrammet vid Karolinska institutet.

– Vi fick i höstas chansen att söka en valbar kurs och efter några efterforskningar hit och dit föll valet på Dövstudier som kändes väldigt lockande och något utöver det vanliga, särskilt för oss som redan var teckenspråksintresserade, berättar Rania.

På kursen Dövstudier tar man upp om hur döva och teckenspråk är integrerade med varandra och hur samhället behandlar och har behandlat döva och teckenspråk genom historien. Kursen tar även upp teckenspråkslitteratur och dess roll som uttryck för dövkultur och förmedling av traditioner.

I sommar väntas tjejerna ta examen som färdiga audionomer. Som audionom arbetar man med att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för en bättre hörsel hos personer med hörselnedsättning, både barn och vuxna. Man arbetar också med personer med andra hörselrelaterade problem, så som tinnitus och yrsel- och balanssjukdomar.

– Men de missar tyvärr den viktiga delen, säger Nancy.

Kruxet är att utbildningsplanen inte alls erbjuder någon särskild undervisning eller kurs med fokus på döva och dövvärlden ur kulturella och sociala aspekter. Relevant information saknas. Istället fick de mest lära sig olika teorier och övergripande fakta kring orsaken till dövhet. Alltså enbart ur det medicinska perspektivet.

– Vi lär oss ingenting sådant på utbildningen. Det är ett av skälen till att jag gick Dövstudier. Det känns så otroligt viktigt för mig som framtida audionom att faktiskt ha mer förståelse och kunskaper kring personen jag möter och inte betrakta dem som någon vi ska ”bota”, fortsätter Nancy.

Rania berättar om saker de fick lära sig som de ironiskt nog aldrig känt till tidigare.

– Begreppet audism till exempel, hade jag faktiskt aldrig hört talas om förut, säger hon som samtidigt vill understryka att hon och Nancy är nöjda med audionomutbildningen som helhet. 

Kursen Dövstudier fick dem att ifrågasätta dagens rådande kunskapsbrist hos många, även hos dem själva.

– Folk känner till begrepp som rasism och sexism, men audism, vad är det ens, frågar sig många. Detta är ett ämne som alla människor verkligen måste kunna, tycker Nancy.

Själva kursen upplevde Rania och Nancy som otroligt lärorik och intressant. De är tacksamma för de nya kunskaperna som de nu kan ta med till sin pågående audionomutbildning. Tjejerna vill sprida vidare det de lärt sig till andra. De hoppas kunna redogöra olika begrepp för sin klass när tillfälle ges. Det viktigaste som de anser att alla blivande audionomer bör tänka på är att värdera den döva eller hörselskadade individen och dennes situation, samt den bakgrund och kultur som dövvärlden kommer med. Att inte enbart se den nedsatta hörseln.

– Dövsport, teckenspråk, dövhistoria, dövkultur, så mycket som kommer med den enskilda döva individen. Efter att vi tagit examen så hoppas vi också kunna ta enstaka kurser i teckenspråk. Det kommer att ge nytta i vårt framtida arbete, avslutar Rania.

MARTINA KVIST
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-18

Publicerad: 2021-03-17