2011-09-10

“Vi vill ta tillbaka vårt språk”

NICLAS MARTINSSON

En ny högtidsdag kan vara på väg att etableras i teckenspråkssamhället. I dag firades The World Day of Sign Languages (WDSL) för första gången i Stockholm, fem andra svenska städer, och även i andra länder. Initiativtagarna var svenskarna Juli af Klintberg och Alexia Lefebvre.

 

Juli af Klintberg och Alexia Lefebvre tittade på ett Youtube-klipp där en kvinna föreslog att en demonstration skulle arrangeras samma dag i hela världen. Man skulle demonstrera för att få ett slut på diskrimineringen av döva. Ett exempel var enligt kvinnan i fråga nedläggningen av dövskolorna i Brasilien.

Juli af Klintberg och Alexia Lefebvre blev inspirerade av henne och bestämde sig för att arrangera WDSL den 10 september i år. Anledningen är att dövlärarkonferensen i Milano beslöt 1880 att oralism skulle vara den rådande undervisningsmetoden. Den konferensen ägde rum 6-11 september.

– 11 september är ju redan ”upptaget”. Så vi valde 10 september istället. WDSL är till för att ta tillbaka vårt språk, uppmärksamma dess enorma betydelse för döva, och markera att teckenspråk är ett språk, sade Juli af Klintberg, som tillsammans med Alexia Lefebvre hade arrangerat WDSL vid Mynttorget i centrala Stockholm.

Alexia Lefebvre och Juli af Klintberg hade på Facebook och Youtube uppmanat folk att bära turkost, som numera sägs vara dövas färg, på WDSL-dagen. Många, som kom till Mynttorget, hade minst en turkos detalj: till exempel turkos halsduk och turkos mössa.

Tal hölls bland annat av Manne af Klintberg, känd som clownen Manne. Hans dotter är självaste Juli.

På Facebook hade över 1.200 personer meddelat att de på ett eller annat sätt skulle delta och fira WDSL. Men till Mynttorget kom endast drygt 50-60, enligt Alexia Lefebvre.

– Jag önskar att det kom fler. Men samtidigt var det ett bra första steg. Man ska komma ihåg att WDSL inte bara firas i dag i Sverige utan också på andra ställen. Vårt inlägg på Youtube hade över 10.000 tittare. Den genomslagskraften säger mycket, sade Juli af Klintberg.

Enligt initiativtagarna skulle WDSL firas eller uppmärksammas i minst fem andra svenska städer: Göteborg, Jönköping, Leksand, Lund och Örebro. Och också i åtminstone två andra länder: Brasilien och USA.

Juli af Klintberg är medveten om att Dövas dag och Teckenspråkets dag redan finns, men menar att WDSL är till för hela världen. Hon och Alexia Lefebvre hoppas att WDSL blir en etablerad högtidsdag framöver.

– Just nu är det bara jag och Alexia, men nästa år får gärna fler än vi två arrangera WDSL. Vi äger inte dagen, sade Juli af Klintberg.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-09-10