2017-02-02

Vi minns Björn Holmberg

Björn Holmberg avled hastigt den 19 januari. Här tecknar vi ett porträtt av Björn, som under 50 år gjort betydelsefulla insatser för DT och SDR.

Utan Björn Holmberg, ingen Dövas Tidning. 1966 var han med och räddade utgivningen av SDR Kontakt, som tidningen då hette.  Den var nedläggningshotad av två anledningar. SDR hade en ansträngd ekonomi då den egna kursgården Carlborgsons gård (i dag Västanviks folkhögskola) hade slukat mycket pengar och annonsintäkterna successivt hade sjunkit.

De ekonomiska bekymren, och det faktum att döva riskerade att bli utan en tidning, väckte uppmärksamhet i media. På den tiden var SDR Kontakt det enda medium som bevakade döv- och teckenspråksrelaterade frågor. Björn Holmberg, bosatt i Hova, såg nyheten. Han ringde SDR och erbjöd sig att finansiera tidningen med annonser. Och därmed kunde SDR:s tidning fortsätta att utges.

Björn Holmbergs främsta egenskaper som annonssäljare var att han hade en god näsa för affärer och ett gott hjärta. För honom handlade det inte bara om att sälja och tjäna pengar utan också att upplysa om vikten av att stödja döva genom att annonsera i tidningen.

Andra egenskaper som utmärkte honom var att han var socialt begåvad, ödmjuk, hade glimten i ögat och ett stort tålamod. Han hade under sina över 50 år som annonssäljare för tidningen etablerat ett stort kontaktnätverk av vitt skilda företag och organisationer, allt från små lokalhandlare till stora multinationella bolag. Ibland kunde det vara tufft att som annonssäljare ringa runt och fråga om kunder var intresserade av att annonsera i tidningen. Men Björn Holmberg gav aldrig upp. Han fortsatte jobba och ringa sina trogna kunder in i det sista, 77 år gammal.

Björn knöt även andra skickliga säljare till sig under åren. Dottern Helena Holmberg och Birgitta Krüger är de som nu fortsätter som annonssäljare för DT.

Björn Holmberg har tillsammans med sina kolleger sålt annonser för miljontals kronor. Det är bland annat tack vare dessa intäkter som DT kunnat utges under alla år och SDR kunnat ha ett livfullt intressepolitiskt arbete.

DT och SDR är djupt tacksamma för Björn Holmbergs betydelsefulla insatser och enträgna arbete för tidningen och förbundet.

Efter sig lämnar Björn sin hustru Ulla, deras fyra barn, nio barnbarn och tre barnbarnsbarn. Vi deltar i sorgen och tänker på de närmast anhöriga.

Vi kommer att minnas Björn Holmberg med värme.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2017-02-02