2013-05-30

“Vi har väntat i 923 dagar”

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Torsdagsaktionen XL ägde rum i morse.

Varje torsdag morgon står representanter från 15 funktionshinderorganisationer utanför Rosenbad för att få till en pratstund med de ministrar som är på väg till regeringens veckosammanträde. De vill påminna om att det, just i dag, är 923 dagar sedan remisstiden för förslaget i promemorian “Bortom fagert tal” gick ut. Den föreslår att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering.

Det de 15 organisationerna gör tillsammans varje vecka kallas Torsdagsaktionen. Men i morse hette den Torsdagsaktionen XL eftersom de hade väntat i 923 dagar på att regeringen skulle gå från ord till handling. Mellan klockan 8 och 9 stod som mest ungefär tre hundra personer utanför Rosenbad. Det statsråd som de först träffade var arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M). Hon svarade att hon hänvisade till barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) på socialdepartementet. Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, ansåg att hennes uttalande tydde på stor okunskap då det egentligen var integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på arbetsmarknadsdepartementet som ansvarade för frågorna.
– Kanske är okunskapen en av förklaringarna till att regeringen inte agerar i frågan om att inkludera otillgänglighet som diskriminering i diskrimineringslagen, säger Ingrid Burman.

De två andra ministrar som dök upp var integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M). Den förstnämnda vill att förslaget ska genomföras, men säger att de inom regeringen först måste bli överens. Torsdagsaktionen har en helsideannons i dagens DN. Den föreställer ett tecknat landskap. På det är Erik Ullenhag en ängel hängande i marionettrådar. Annonsens rubrik lyder: “Anders, kom ut ur din borg”. De 15 funktionshinderorganisationerna är särskilt besvikna på finansminister Anders Borg (M) för att han aldrig tagit sig tid för att prata med någon från Torsdagsaktionen och inte heller velat ta tag i frågan.

Vad tycker du om att ni har väntat i 923 dagar?
– Illa att det har tagit så lång tid. Det finns ju redan ett bra utredningsförslag. Därför borde det inte vara svårt att få igenom det, säger Maria Johansson, ordförande för DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsehinder – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder).

Maria Johansson

Ni ska inte ge upp?
– Nej, vi ska inte ge upp utan fortsätta med Torsdagsaktionen, säger Maria Johansson.

DHR tog initiativet till Torsdagsaktionen. Den första ägde rum den 1 december 2010.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-05-30