2015-04-16

“Vi är bara riksmedborgare måndag-fredag”

||

SDR och SDF arrangerade seminarium om tv på teckenspråk.

Stockholms Dövas Förening (SDF) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) arrangerade ett öppet fokusseminarium på Dövas hus i Stockholm i går kväll. Tv-folk från SVT, TV4 och UR bjöds in för att svara på frågor om vad ett gott tv-teckenspråk var, om tv-utbudet för teckenspråkiga döva och hörselskadade var tillräckligt bra och om hur man kunde mäta teckenspråksnivån i teckenspråksprogrammen. SDR:s ordförande, Hanna Sejlitz, är inte helt nöjd med att Nyhetstecken till exempel bara sänds måndag-fredag.
DT refererar seminariet. 

Mia Modig, kvällens moderator, förklarade att ett visst missnöje fanns bland döva tv-tittare. De var inte tillfredsställda med teckenspråkskvaliteten i tv-rutan och med tv-utbudet. Hon fick medhåll av publiken.
– Vi är här för att tillsammans diskutera hur vi kan lyfta teckenspråkskvaliteten, sade Mia Modig.
Först presenterade sig de anställda från tv-bolagen SVT, TV4 och UR. TV4 berättade att de har inga egna teckenspråksproduktioner utan teckenspråkstolkar endast ett urval tv-program som visas under primetime, det vill säga klockan 20-22. Det rör sig om tre-fem timmar per vecka. SVT och UR både teckenspråkstolkar och gör egna teckenspråksproduktioner. I år ska båda tv-bolagen teckenspråkstolka 1 procent av sändningstiden. Nästa år höjs den andelen till 1,5 procent.

Mia Modig frågade tv-bolagen hur de kunde bedöma om teckenspråksnivån var tillräckligt bra eller inte. Anna Holm Larsson, projektledare för barn- och ungdomsprogram vid SVT Teckenspråk, sade bland annat att en kvalitetsgaranti är att döva alltid måste vara med i produktionen för att kunna se om teckenspråket funkar i tv-rutan och om budskapet går fram. Gustav Rangsjö, tv-producent för UR-programmet Lilla Aktuellt teckenspråk, som är hörande och teckenspråkskunnig sa att han och hörande alltid låter de döva anställda avgöra teckenspråksnivån. Tolkcentralen i Örebro är en leverantör till TV4. Det är alltså deras teckenspråkstolkar som tolkar TV4:s program. Anders Johansson, enhetschef vid Tolkcentralen, berättade att tolkarna kollar igenom sina utförda tv-tolkningsuppdrag för att se hur de kan bli bättre till nästa gång. Tolkcentralen har inga döva språkstöd.
– Det där är ett utvecklingsområde för er, sade Mia Modig till Anders Johansson.
Tolkcentralen har dock låtit två döva sportexperter, Joachim Sundström och Kristian Obbarius, kommentera två av TV4:s livesända sportevenemang, skidtävling och fotbollsmatch.Inget av tv-bolagen har någon språkpolicy för vilken lägstanivå språket ska ligga på, varken för svenskt teckenspråk eller andra språk som engelska och svenska. Mia Modig tog upp att man brukar prata om “rikssvenska” – att det är det språk som används på tv för att publiken i hela landet ska förstå vad som sägs. Teckenspråket har också en motsvarighet, alltså “riksteckenspråk”. Men vad betyder det, egentligen? Vad är miniminivån för att ett teckenspråk ska anses som “godkänt”? Gustav Rangsjö från UR sa att de gärna vill veta om det finns någon mall eller verktyg som de kan använda för att bedöma. Något riktigt svar har han och de andra tv-bolagen inte fått.

Juli af Klintberg, före detta medarbetare vid SVT Teckenspråk, tillade att det är en utmaning för döva som väljer att utbilda sig till att jobba med tv eftersom det normalt inte ingår i utbildningen att lära sig att jobba med teckenspråket i tv-rutan. Med det menas att döva pluggar tillsammans med hörande. När den döva väl börjar jobba med tv på teckenspråk – är det dennas ansvar att lära sig att utveckla sina färdigheter i teckenspråk eller är det arbetsgivarens ansvar att erbjuda denna möjlighet?
Hanna Sejlitz, ordförande för SDR, tog upp en fråga som enligt henne inte är ny. Det är att SVT:s regionala nyhetssändningar inte är textade och teckenspråkstolkade. Medan riksnyhetssändningarna är textade varje dag sänds Nyhetstecken bara på vardagar. Hanna Sejlitz sade retoriskt att teckenspråkiga döva och hörselskadade inte är “regionala medborgare” utan endast riksmedborgare måndag-fredag. 
Elisabeth Bergkvist, chef för SVT Teckenspråk, sa att det i dagsläget inte är möjligt att texta eller teckenspråkstolka de regionala nyhetssändningarna eftersom det är hela 21 regionala nyhetsprogram som sänds upp till åtta gånger om dagen. Håkan Björklund, projektledare för nyheter och tillgänglighet på SVT, säger att Nyhetstecken har fått i uppdrag att sända måndag-fredag, inte varje dag året runt.

På SVT väntas cirka 180 timmars program teckenspråkstolkas i år – detta jämfört med endast 65 timmars teckenspråksprogram. På seminariet ställdes frågan om de teckenspråkstolkade programmen som blir allt fler är ett hot mot teckenspråksprogrammen svarade SVT och UR att det inte är det. Även teckenspråksproduktionerna ska öka under den nuvarande tillståndsperioden (2014-2019). Just nu vet SVT och UR inte exakt hur mycket de ska producera på teckenspråk. De väntar på ett närmare besked från Myndigheten för radio och tv.
Men Anna Holm-Larsson, projektledare på SVT Teckenspråk, sa att den generella trenden ute i världen är att de teckenspråkstolkade programmen ökat stort och teckenspråksproduktionerna lagts ner eller minskat. Intresseorganisationerna (till exempel SDR) måste enligt henne och hennes kollegor vara alerta och bevaka utvecklingen efter 2019.


Seminariet, som är tre timmar långt inklusive paus, ska inom kort gå att se i sin helhet på SDR:s och SDF:s respektive sajt. DT lägger in länken till den så fort den finns ute. Man kan då bland annat se vad tv-bolagen har att säga om sin dövkompetens och om de kan tänka sig att använda döva teckenspråkstolkar och mycket annat.

 

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-04-16