2012-03-09

PTS och Verbaldigitalius vann tvisten mot Örebro

Kammarrättens dom om Bildtelefoni.net har kommit.

Kammarrätten meddelade sitt beslut den här veckan. De gick på PTS och Verbaldigitalius linje. Domen innebär att Verbaldigitalius får ta över Bildtelefoni.net-verksamheten från Örebro läns landsting under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Det har varit många turer i Bildtelefoni.net-affären. Förra året gjorde PTS en upphandling. Uppdraget gick till Verbaldigitalius. Örebro läns landsting överklagade. De menade bland annat att Verbaldigitalius inte hade rätt kompetens och tillräcklig erfarenhet av tjänsten. Förvaltningsrätten gick på Örebro läns landstings linje. PTS och Verbaldigitalius överklagade. Från PTS sida menade man att upphandlingen gått korrekt till. Verbaldigitalius menade att de uppfyllde samtliga krav. Sedan ansåg de sig inte ha blivit korrekt behandlade då förvaltningsrätten ej kommunicerat samtliga handlingar med dem.

Den här veckan meddelade Kammarrätten sin dom.

Vad har ni på PTS för kommentar till det?
  – Vi har inte hunnit att analysera domen ännu och har därför för närvarande inga kommentarer. Domen har inte heller vunnit laga kraft (reds anm: om två och en halv vecka), säger Charlotte Murray vid PTS.

Om Örebro läns landsting inte överklagar, när kan Verbaldigitalius ta över Bildtelefoni.net?
  – Svårt att svara på i dagsläget eftersom vi ännu inte varit i kontakt med Verbaldigitalius och därför inte vet när och om Verbaldigitalius kan leverera tjänsten. Innan vi vet det säkert, löper det upphandlande avtalet med Örebro läns landsting på.

DT tog kontakt med tolkcentralen i Örebro, som har hand om Bildtelefoni.net. Verksamhetschef Magnus Sjögren har inga kommentarer till domen.

Kommer ni att överklaga till Högsta förvaltningsrätten?
  – Det är en fråga som vi kommer att ta ställning till under kommande vecka, säger Magnus Sjögren.

DT återkommer med mer information om Bildtelefoni.net när domen vunnit laga kraft, eller om Högsta förvaltningsrätten meddelar prövningstillstånd, det vill säga de säger ja till att ta upp landstingets överklagan.

 

Uppdaterad: 2012-03-09

Publicerad: 2012-03-09