2014-10-08

“Vem vill se en valvaka i efterhand?”

||

DT tillgänglighetskollar SVT:s och TV4:s teckenspråkstolkade program.

DT:s genomgång visar att döva och hörselskadade inte kan se teckenspråkstolkade program i SVT och TV4 Play när de vill och på det sätt som passar dem. Till exempel kunde Staffan Hellström, bosatt i USA, inte följa SVT:s teckenspråkstolkade valvaka live på webben. Den kunde endast ses i Sverige. Däremot gick det bra att se den i efterhand. “Vem vill se en valvaka i efterhand?” säger han. 

Enligt SVT Play skulle den teckenspråkstolkade valvakan i september kunna ses i hela världen precis som den icke tolkade valvakan. Men den informationen var felaktig. Den gick endast att ta del av i Sverige. Staffan Hellström bor och arbetar i Rochester i nordöstra USA. Han kunde inte se SVT:s teckenspråkstolkade valvaka live i Play i samband med riksdagsvalet i september. Till svar fick han att han kunde se valvakan i efterhand.
– Svaret att man kunde se den i efterhand var inte alls tillfredsställande – valvakor är ju färskvara. Vem vill se en valvaka i efterhand? Som tur var kunde vi se TV4:s teckenspråkstolkade valvaka istället, säger han.
Enligt SVT beror det på att de tekniska resurserna inte räckte till att livesända allt material i hela världen under valnatten. Normalt brukar SVT kunna livesända allt material i såväl Sverige som i utlandet.

TV4:s teckenspråkstolkade valvaka kunde däremot ses i hela världen fast det stod på deras sajt att den endast var öppen för tittarna i Sverige. Den informationen var inte korrekt, enligt TV4:s programplanerare Susanne Hilding. Alla nyhetsbaserade teckenspråkstolkade program – till exempel partiledardebatt och Kalla fakta – går att se även i utlandet precis som icke tolkade nyhetsbaserade program. Den felaktiga informationen ska TV4 rätta till.

TV4:s livesända teckenspråkstolkade program finns att kolla på sajten tv4.se/tv4tolken men endast för dem som har traditionella datorer. Mobil- och surfplatteanvändare hänvisas till att använda deras app. Problemet är att i appens kategori “Live” finns de teckenspråkstolkade programmen inte med.
– Det fungerar inte just nu men vi jobbar med att utveckla det, säger Susanne Hilding.
TV4:s direktsända teckenspråkstolkade program läggs inte in på webben direkt efter att de sänts utan först dagen efter eller på måndagen om programmet visats under helgen. Men på SVT läggs teckenspråkstolkade program in i SVT Play så fort de sänts.
Varför kan ni på TV4 inte göra samma sak som SVT?
– Eftersom det är bandade program som sänds live med teckenspråkstolkning så krävs det att man gör en fil av det efter sändning, vilket innebär att det dröjer innan den filen kan läggas in i TV4 Tolken, förklarar Susanne Hilding.
Det är inte heller möjligt i dagsläget av tekniska skäl att få till valbar textning när man kollar på ett förproducerat teckenspråkstolkat program i TV4 Play. Det har man däremot kunnat göra med SVT, som dock för närvarande inte teckenspråkstolkar förproducerade program.

SDR:s ordförande Hanna Sejlitz och styrelseledamot Lena Johansmide håller helt med HRF:s ordförande Jan-Peter Strömgren (se hans kommentarer i artikeln …) om att det är tröttsamt att tv-bolagen skyller på de tekniska hindren som gör att playtjänsterna ännu inte är fullt ut tillgängliga. Och de medhåller också att tv-bolagen inte prioriterar tillgängliggörande av sina playtjänster tillräckligt högt.
– Det handlar snarare om hur villiga de är att arbeta bort hindren, säger Lena Johansmide.
Hanna Sejlitz säger att textning och teckenspråkstolkning av tv-program inte får ses som något som bara en särskild grupp använder och därmed prioriteras lägre än icke tolkade program. Hon tar textning som exempel på något alla, inte bara döva och hörselskadade, har nytta av. Det kan exempelvis vara när ljudet är dåligt.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-10-08