2012-06-02

Här de nominerade till den nya förbundsstyrelsen 2013

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Här alla namnen som föreslås till förbundsstyrelsen 2013.

Valberedningens punkt då de första namnen föreslås till förbundsstyrelsen på det sista förbundsmötet före kongressen brukar alltid vara en het potatis i korridorsnacket och denna gång är inget undantag.

På Twitter har debatten bland döva varit het – är det inte dags för en kvinna att bli förbundsordförande menar en del.
På lokal nivå har många kvinnor företrätt sina föreningar men förbundet har ännu inte haft en kvinna som ordförande. Idag är Sverige det enda förbund i Norden som har en man som innehar posten, alla andra är kvinnor.
Klart är att Maria Sundholm, Britt Karmgård och Joakim Hagelin Adeby avgår vid nästa års kongress. Det har diskuterats om förbundsstyrelsen ska ha sju styrelsemedlemmar, men valberedningen kom med nio namn som vanligt.

Valberedningens namnförslag är följande:

Tackat ja till fortsättning:
Ragnar Veer
Göran Alfredsson
Lolo Danielsson
Tomas Hellström
Tord Rådahl
Annalena Hagnell Olehn

De som föreslås ersätta de avgående ledamöterna:
Lasse S. Lorentzon
Eva Norberg

Övriga namn på listan:
Mattias Hellöre
Julia kankkonen

Avvaktar utvecklingen:
Åsa Henningsson
Tomas Hedberg
Christer Hovergren
Henrik Sundqvist

– Totalt 20 personer har tackat nej. Tolv föreningar har lämnat namnförslag till valberedningen, berättar valberedningens Birgit Burman.
Henrik Sundqvist om varför han vill avvakta:
– Om jag ska sitta i förbundsstyrelsen vill jag förändra, tänka nytt och förändra organisationstrukturen i grunden. Eftersom han inte tror på valberedningens resterande namnförslag, vill han avvakta utvecklingen.
Malin Johansson lyfte frågan om geografi, ålders- och könsfördelning.
Det enda som är klart i dagsläget är att det blir en het diskussion om könsfördelningen, namnförslagen och om SDR som organisation ända fram till kongressen som går av stapeln den 13-16 juni 2013 i Malmö.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-06-02