2018-06-03

Västanviks folkhögskolas stämma tog 23 minuter

||

Traditionsenligt har Västanviks folkhögskola sin stämma i anslutning till SDR:s förbundsmöte. Detta eftersom förbundet är skolans huvudman. I lördags den 2 juni ägde stämman rum.

Stämman var effektiv – en deltagare klockade. Då visade det sig att den tog drygt 23 minuter. Ombuden godkände skolans årsredovisning 2017 och verksamhetsplan 2018 utan några anmärkningar.

Västanviks folkhögskola rapporterade att de gjorde en vinst på nära 1,7 miljoner kronor förra året.

Rektor Gunilla Kolm berättade att ett händelserikt läsår, 2018/19, är att vänta. I höst startar den efterlängtade teckenspråkslärarutbildningen. Senast den anordnades var 2003.
– Det finns en stor brist på teckenspråkslärare, säger Gunilla Kolm och fortsätter:
– Elva personer har sökt till utbildningen. Vi hoppas att alla tackar ja till sin plats.

Nästa år fyller skolan 50 år. Då ska bland annat en jubileumsbok utges, och en rad aktiviteter utlovas.

Västanviks folkhögskola har en asylmottagning; ett uppdrag från Migrationsverket. Gunilla Kolm rapporterade att skolan fortsätter med det uppdraget och att antalet asylsökande hade minskat på senare tid jämfört med tiden efter den stora flyktingkrisen hösten 2015. Förklaringen kunde vara Sveriges och många EU-länders restriktiva flyktingpolitik.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


Läs mer om SDR:s förbundsmöte här

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2018-06-03