2014-10-24

Världsunik taktil fotoutställning

||

Tre fotografer med dövblindhet visar sina bilder på Stadsmuseet i Stockholm.

Se men inte röra. Så brukar man göra när man besöker en utställning. Men inte på Stadsmuseet i Stockholm. Nu ställs taktila fotografier ut där som är tagna av tre fotografer med dövblindhet. 

Seende människor kan utan problem ta del av de fotografier som ställs ut på museer. Men för personer med dövblindhet är det desto svårare för de får i regel inte känna på dem. Om ett museum har audioguide så kan hörande personer med synnedsättning ha nytta av den, men inte personer med dövblindhet. Istället är de beroende av syntolkning; alltså någon som kan berätta vad fotografierna föreställer.

Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands läns treåriga projekt, Taktil foto, går mot sitt slut. Ett av målen har varit att ta fram bilder som man kan känna på och få information om olika beståndsdelar med hjälp av en särskild utskriftsteknik. Det har projektet lyckats med, enligt Truls Nord som lett projektet. Resultatet går att beskåda på Stadsmuseet i Stockholm, som sägs vara först i världen med att erbjuda en tillgänglig fotoutställning för både synskadade och seende.
– Det är spännande för andra människor att se vad vi dövblinda upplever, säger Graciela Gonzalo-Sundström, en av tre fotografer med dövblindhet som deltagit i projektet.

Ett av de andra målen med projektet är att lära fotograferna att hantera kameran och ta bilder både fritt och inom givna teman och att ta reda på vad de fångar på bild.
– Fotografer med dövblindhet tar fram något nytt i bilderna som seende fotografer inte ser, säger Truls Nord.
Göran Rydberg är den andra deltagaren i projektet. Han tar ett exempel på vad han först inte såg och sedan lade märke till när det taktila fotot väl hade tagits fram. När han fotograferade en kyrka visste han inte att det fanns många kors i smide på fasaden ovanför porten och inte heller att porten var valvformad.

Intill de taktila foton som visas på Stadsmuseet finns en beskrivande text i både skrift och punktskrift. Under den beskrivande texten finns referenser till koordinatsystemet som finns längs med bildens sidor. Ytornas skrovlighet speglar bildens ljus. Desto slätare yta, desto ljusare. Desto skrovligare, desto mörkare.
För att ta ett exempel: på Graciela Gonzalo-Sundströms bild från en meditationslund är träden upphöjda just för att de är det centrala i en meditationslund.

Rolf Eriksson är den tredje fotografen i projektet. Samtidigt som han tycker att resultatet blivit väldigt lyckat kan han inte förstå de taktila fotons budskap på en gång.
– Jag måste gå hit flera gånger för att förstå bättre, säger han som är född helt blind och hörselskadad.
Utställningen är öppen fram till 11 januari 2015.


Mer om projektet Taktil foto i Dövas Tidning nummer 7 som är ute från och med den 13 november.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-10-24