2023-05-25

Vårdmiss i Australien

ABC Adelaide och ABC News i Australien rapporterar att ett sjukhus i Adelaide, Adelaide’s Women’s and Children’s Hospital, har programmerat in cochleaimplantat på ett felaktigt sätt på runt 30 barn vilket ledde till att barnen inte kunde uppfatta ljud.

Myndigheterna har nu lovat att utreda vad som har blivit fel.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-05-25

Publicerad: 2023-05-25