2013-06-14

Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse och motkandidaterna

Vi har listan.

Mot slutet av första dagen av SDR-kongressen berördes den punkt hela Dövsverige väntat på: förbundsstyrelsevalet som sker imorgon eftermiddag.

Ombuden diskuterade fram och tillbaka om de ville ha fem eller sju ledamöter plus ordförande och vice ordförande. De kom fram till att de ville ha fortsatt sju ledamöter. Och man presenterade också valberedningens slutliga förslag och motkandidaterna. Då kom Lolo Danielsson upp på scenen och avsade sig sin kandidatur till vice ordförande-posten. Hon hade aldrig sagt ja till det, menade hon – däremot ville hon sitta kvar som ledamot. Som motkandidater till vice ordförandeplatsen föreslogs Henrik Sundqvist, tidigare ordförande i Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Tomas Hellström, som sitter i den nuvarande styrelsen.
Frågan är om valberedningen låter kongressen välja mellan dem två, eller formulera ett eget förslag – det visar sig i morgon.

Anmärkningsvärt är att den tidigare ordföranden Ragnar Veer som avgick i mars tidigare i år lades fram som motkandidat av Blekinges Dövas Länsförening – något liknande har aldrig tidigare skett i förbundets historia.
Imorgon från 15.00 ska ombuden rösta fram en ny förbundsstyrelse för mandatperioden 2013-2017. Detta sänds live här.

Här är listan:

Förbundsordförande: Hanna Sejlitz

Motkandidat till förbundsordförande: Ragnar Veer

Vice ordförande: Lolo Danielsson – tackat nej

Motkandidater till vice ordförande: Henrik Sundqvist, Tomas Hellström

Ledamöter: 
Göran Alfredsson
Tord Rådahl
Tomas Hellström
Anna-Lena Hagnell-Olsen
Mattias Dahlgren-Hellöre
Lena Johansmide
Malin Törby Vuksa

Motkandidater till ledamot: 
Patrik Nordell
Henrik Sundqvist
Lolo Danielsson

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-06-14