2014-09-04

VAL 2014: Sju döva kandidater

Joakim H-A VAL2014


Till valet ställer minst sju döva kandidater upp.

DT frågar:
1. Varför ställer du upp i valet?
2. Vilka frågor vill du driva? 

Landstingsfullmäktige:

Joakim H-A VAL2014

Joakim Hagelin-Adeby
Valkrets: Bromma-Kungsholmen,
Stockholms län
Plats på valsedel: nr 20

1. Jag tycker främst att det är roligt att få vara med och påverka, så att vardagslivet för alla
medborgare blir bättre. Med Moderaternas politik får man mer valfrihet. Det är viktigt att vi döva
är med i politiken och talar om vilka problem och brister det finns, så att alla får ökad kunskap och
därmed kan ta bra beslut för alla medborgare.

2. Jag vill driva tillgänglighetsfrågor inom sjukvård, trafik, kultur och tolkfrågor. Så att Stockholms län blir Sveriges bästa landsting att
leva och bo i, med valfrihet att välja i det utbud
som finns inom länet.

OLA L VAL2014

Ola Lundström
Valkrets:Östra Söderort, Stockholms län
Plats på valsedel: nr 11

1. Jag var trött på politikerna som inte
vet något om oss döva.
Så jag känner att jag måste ställa upp i valet för
att kunna påverka och förändra till vår fördel. Jag
tror på Moderaternas ideologi och jag kan bidra
till att det blir bättre för oss med funktionsnedsättning.
Mitt ledord är: ”ett tillgängligt samhälle”.

2. Hörselvården. Landstinget ska upplysa föräldrar
som fått sina barn diagnostiserade som
hörselskadade om vikten av att använda svenskt
teckenspråk med sina barn. Man får då en garanterad
språkutveckling så man inte bara garanterar
att barnet enbart använder tal under sin
uppväxt. Dövpsykiatrin måste ses över då det
handlar om rättssäkerhet. Upphandlingen av
tolkverksamheten ska ses över. Prissättningen
ska motsvara kvaliteten på tolkar. Valfriheten
ska bibehållas men förbättras.

HENRIKA M-L VAL2014

Henrika Majer-Lorentzon
Valkrets: Örebro län
Plats på valsedel: nr 31

1 & 2. Alla som behöver ska få de hjälpmedel de verkligen behöver.
De ska inte behöva välja mellan “pest och kolera”, som det är idag när det
gäller de tekniska hjälpmedel som är framtagna av Örebro Läns Landsting.
En annan fråga som intresserar mig för är transporterna på länsnivå. Många bussförbindelser
är inte samkörda. Ofta missar läns och stadsbussarna varandra. Eftersom Örebro Läns Landsting kommer att
ingå i Regionförbundet Örebro fr.o.m. årsskiftet så är det viktigt att någon bevakar dövfrågorna, i synnerhet nu när dessa riskerar att hamna i skymundan nu när området blir mycket större.

Kommunfullmäktige:

JENNY S VAL2014

Jenny Schöldt
Valkrets: Tomelilla kommun
Plats på valsedel: nr 11

1. Politiken är till för alla, för den angår alla. Det
känns bra att ställa upp för ett politiskt alternativ
man verkligen tror på: det enda ekonomiska
alternativet för ett rättvist, hållbart, grönt och
feministiskt samhälle där alla får vara med och
vara som hen vill. Med ett ekonomiskt rättvist
och hållbart samhälle minskar utanförskapet,
arbets-lösheten, och miljöförstöringen. Med den
övertygelsen engagerar jag mig, och det är där jag
tror att ett bättre Sverige är möjligt.

2. Min grupp sätter dessa frågor främst: Antirasism,
välfärd istället för vinster, en skola för
alla, klimatet, hållbara gröna jobb.

 LASSE S LORENTZON VAL2014

Lasse S. Lorentzon
Valkrets: Örebro
Plats på valsedel: nr 32
Även valbar till riksdagen som nr 53

1 & 2. Jag ställer upp för att det fortfarande
finns frågor som man måste bedriva politiskt.
Det handlar om framförallt jämlikhet för samtliga
medborgare där ALLA är inkluderade (och
då menar jag speciellt de med funktionsnedsättningar).
Sverige har flera förbättringspunkter
som bör uppfyllas:
Arbetsmarknaden måste absolut öppnas för
alla. Dövhet, dövblindhet ska ses som en kompetens
och inte som ett hinder. Utbildade döva
måste få en ärlig chans på arbetsmarknaden.
Diskriminering på arbetsmarknaden får absolut
inte förekomma.
Lärarutbildningen måste anpassas så att
våra elever får hundra procent kommunikation
med sina lärare. Bristfällig kommunikation
missgynnar deras utbildning.
Vi behöver vidga forskningen kring döva: sociala,
sociokulturella och andra perspektiv bör det
forskas på än enbart det medicinska perspektivet
kring dövhet.

ANNA S VAL2014

Anna Stenson
Valkrets: Lidingö.
Plats på valsedel: plats 2
Även valbar till landstinget i Stockholms
Län Ost och plats 18 (av 40) och till
riksdagen i Stockholms län.
1. Jag ställer inte upp i valet för att vinna valet
utan för att förändra samhället. Jag vill rädda
världen för våra barn och barnbarn och jag vill
ta emot de som flyr hemska krig och klimatförstöring
med öppen famn.
2. Jag brinner för bland annat miljöfrågor och
tillgänglighet. Jag prioriterar frågor som natur
för kommande generationer framför bilvägar
för denna generation och långsiktig hållbarhet
framför konsumtion. Jag vill ha en varmare och
medmänskligare politik, inte ett varmare klimat.

Både landstinget och kommunfullmäktige:

KIA SILVERDAL VAL2014

PiaKerstin Silverdal
Valkrets: Gävleborgs Län
Plats på valsedel nr 4
Även valbar till kommunfullmäktige (Gävle kommun) och riksdag som nr 17

1. Jag är trött på att politiker sopar
teckenspråk under mattan.
Jag kände att jag måste agerar inför
valet för att kunna påverka och förändra
synen på kunskaper om teckenspråk.
Fortfarande okunskap inom politiska nivån.
För mig står KD för en människosyn
som utgår från människans okränkbara
värde och att alla människor är olika.
Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt
till tillgänglighet i samhället och jämlika
levnadsvillkor.

2. Jag vill driva tillgänglighets- rättssäkerhets- och
patienssäkerhetsfrågor för att förbättra de dövas
livskvalitet och ge dem en värdig äldreomsorg och sjukvård,
arbetsmarknad samt i tolkfrågor. Gävleborgs ska bli
Sveriges bästa region att leva i.

 

Uppdaterad: 2014-09-04

Publicerad: 2014-09-04