2014-09-09

VAL 2014: Jeanette vill bara jobba

FOTO: PETRA ÖRLEGÅRD||

Jeanette har letat förgäves efter jobb i nästan sex år.

 

”Det känns inte bra, jag klättrar verkligen på väggarna. Det är jobbigt att inte ha ett jobb”, säger mammalediga Jeanette Landin, 33, från Sjöbo som varit arbetssökande i ungefär sex år. 

När Jeanette blev arbetssökande fick hon genom AF stöd från Sius, Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, som riktar sig till arbetssökande med funktionsnedsättning. Det fungerade inte för handläggaren kunde inte teckenspråk. Då fick hon gå en arbetsmarknadsutbildning för döva på Iris Hadar i Malmö som en del av AF:s jobb- och utvecklingsgaranti bestående av Fas

1-2-3 för dem som stått utanför arbetsmarknaden en tid. Jeanette tycker inte att Fas 3 riktigt fungerar.
– Om jag hamnar i Fas 3 när de 450 dagarna är slut, bestämmer då AF vilket fas 3-jobb jag ska ha och jag har inget att
säga till om. Dessutom får man inte lön utan endast en liten ersättning. Det är nästan som att jobba gratis och det känns kränkande.

Eftersom Jeanette inte fick något arbete genom Iris Hadar började hon med Sius igen i slutet av 2010. Denna gång fick hon
en teckenspråkig handläggare och det har fungerat mycket bra.

– Sius hjälper mig bland annat med att hitta praktikplatser, informera potentiella arbetsgivare om döva och teckenspråk, och skriva CV och personliga brev.
Jeanette menar att det ändå är ens eget ansvar att få jobb.

– AF kan hjälpa till med en del – till exempel kontaktnätverk och tips på vilka jobb som kan passa mig, men det är ändå jag
som i slutändan bestämmer.

Problemet är dock att AF inte gillar när man säger nej till något de föreslår, t.ex. utbildning eller
praktik. Å andra sidan säger AF också ofta nej till mina förslag. Det är frustrerande. Jeanette skulle gärna vilja jobba i en teckenspråkig miljö, till exempel på ett elevboende eller som elevassistent. Dock försöker hon vara öppen för olika alternativ men menar att det
är svårt att jobba i en hörande miljö med mycket krav på kommunikation.

– Att söka jobb är också svårt. Det är inte riktigt kul att sitta hemma och söka jobb och se att det inte finns lediga tjänster
eller att mina meriter inte räcker till. Om jag är tvungen kan jag tänka mig jobba med något praktiskt som inte kräver mycket
kommunikation. Det viktigaste för mig är att jag trivs med mitt jobb. Men nu är jag mammaledig och då har jag inte rätt till
stöd från AF. Så jag får fortsätta söka på egen hand tills min mammaledighet är över.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-09-09