2014-09-09

VAL 2014: Finland betalar för Silvas tolk – i Sverige

FOTO: NICLAS MARTINSSON||

Silva Belghiti från Finland spelar Ofelia i pjäsen Hamlet på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Hon är den enda döva i ensemblen. Därför behöver hon och hennes kollegor tolk. Det svenska tolksystemet är sådant att de endast kan ha tolk ett fåtal timmar i månaden. Finland som har ett generösare tolksystem går in och står för deras tolkkostnader.

Silva Belghiti tog i somras skådespelarexamen vid Stockholms dramatiska högskola efter tre år. Hon blev erbjuden rollen som Ofelia i föreställningen Hamlet som spelas på Kulturhuset Stadsteaterns barn- och ungdomsscen i Skärholmen.
– Jag är lycklig över att få jobba där, säger hon.
Det hör inte till vanligheterna att döva får arbeta som skådespelare på andra teatrar än Riksteaterns Tyst Teater som producerar
scenkonst på teckenspråk. En av förklaringarna är att när döva och hörselskadade behöver tolk för att kunna utföra sina jobb – som t. ex. att sälja varor – måste deras arbetsgivare stå för tolkkostnaden.
Arbetsgivare kan få 5 000 kronor i tolkstöd från Arbetsförmedlingen (AF) i månaden – så kallat bidrag till arbetsbiträde.
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har länge påpekat att detta system gör att döva och hörselskadade står tillbaka på arbetsmarknaden för att deras arbetsgivare inte vill ta kostnaden då bidraget endast räcker till ett fåtal tolktimmar.
Malin Hjelm, verkställande producent på Stockholms stadsteater, berättar att om stadsteatern skulle köpa in tolktjänster till ensemblens två månader långa repetition så skulle tolkkostnaden bli högre än en heltidsskådespelares årslön.
– Då jobbar tolkarna ändå bara 75 % i två månader, säger Malin Hjelm.
Istället föreslog hon att de med egna medel skulle anställa en teckenspråksassistent på 75 % som fungerar som tolk.
– Jag sa OK. Det är ju bättre än ingen tolk alls, säger Silva Belghiti, som är nöjd med sin assistent.
– Men jag vill egentligen helst ha professionella teckenspråkstolkar för att vara fullt delaktig. Assistenten kan ju inte tolka jämt utan hon behöver också paus.
Nu, vid DT:s pressläggning (DT 5-14 reds.anm.), har det löst sig för henne. Hon som är finländsk medborgare har nämligen rätt till 180 timmars tolk per år. Om timtaket uppnåtts kan hon ansöka om fler timmar. Folkpensionsanstalten, som är Finlands svar på Försäkringskassan, har sagt ja till att ordna med tolk till Stockholms stadsteater.
– Det känns väldigt bra, säger Silva Belghiti.
Hanna Sejlitz, ordförande för SDR, anser att det är pinsamt för Sverige att de nordiska grannländerna har en generösare tolktjänst när det gäller arbetslivstolkning. I Danmark kan man till exempel få tolk i 20 timmar i veckan på arbetsplatsen.
Den svenska regeringen ska tillsätta en ny tolkutredning som väntas vara klar nästa år då regeringen inte är nöjd med tidigare utredningar bland annat för att det är oklart vad den föreslagna nationella tolkorganisationen skulle kosta. SDR hoppas på en väsentlig förbättring när det gäller arbetslivstolkning.
– Sverige måste fan bli bättre på att ordna med tolk till arbetsplatsen, säger Silva Belghiti.
– Det borde vara en självklarhet att samtliga har en plats i samhället där staten tar ett ansvar för att möjliggöra integration mellan döva och hörande på en gemensam arbetsplats, säger Malin Hjelm.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-09-09