2014-09-06

VAL 2014: DT tillgänglighetskollar partiernas sajter

||

Endast fem av nio partier har valinformation på teckenspråk.

UPPDATERAD 7/9 Endast 5 av 9 partier har teckenspråksfilmer på sina sajter om varför man ska rösta på dem. Teckenspråksfilmerna är inte heller alltid lätta att hitta.

Nu är det drygt en vecka kvar till valet. Partierna slåss om att få våra röster. Frågan är om de vill nå alla väljare, även teckenspråkiga döva och hörselskadade. DT:s tillgänglighetskoll visar att fyra partier inte har valinformation på teckenspråk. Detta trots att det svenska teckenspråket har en ställning motsvarande de fem minoritetsspråken i språklagen och ses som det sjätte minoritetsspråket i Sverige.

DT har valt att närmare granska de åtta riksdagspartiernas och Feministiskt initiativs sajter då det sistnämnda partiet har en plats i Europaparlamentet.
Här är resultatet med kommentarer av Tomas Hedberg, språkvårdare med ansvar för teckenspråksfrågor vid Språkrådet:

Socialdemokraterna (S) har sin valfilm på teckenspråk under kategorin “Other languages” i sidhuvudet. Men teckenspråket finns inte med på listan över översatta språk utan i en gråsvart ruta längst upp till höger. När man klickar på “Teckentolkad film” i rutan får man upp en sida med en Youtube-länk. Det är en översättare – inte en teckenspråkstolk – som berättar om S politik. Någon textversion som har koppling till filmen finns inte.

– Teckentolkad är en felaktig benämning. Och det är svårt att hitta till filmen då teckenspråket inte finns med på listan över översatta språk och då det finns fyra rubriker under Youtube-länken. Man kan tro att de fyra är översatta till teckenspråk, vilket de inte är. Det skapar förvirring. Och olyckligt att textversionen till filmen saknas, säger Tomas Hedberg.

Miljöpartiet (MP) har valt att lägga sin valinformation på teckenspråk under “Other languages” i menylistan. När man klickar på den kategorin kommer man till en engelskspråkig sida där MP berättar vilka språk som finns på deras sajt. Teckenspråket är ett av de språk som MP översatt och är benämnt “Teckenspråk (Swedish Sign Language)”. Filmen är inte integrerad i MP:s sajt utan upplagd på Vimeo. Textversion saknas.

– Det är bra att teckenspråket är med på listan över olika språk, säger Tomas Hedberg, som dock efterlyser en textversion.

Feministiskt initiativ (FI) har en Youtube-film på teckenspråk. Den sorterar under “Languages” i sidhuvudet, är döpt till “Teckenspråk” och är helt integrerad i sajten. Textversion saknas dock.

– FI:s valinformation på teckenspråk är lätt att hitta, säger Tomas Hedberg, som dock även här frågar efter en textversion.

 Folkpartiets (FP) sajt har teckenspråket en egen kategori i sidhuvudet. När man klickar på den får man upp en sida med sex teckenspråksfilmer. Textversion finns till alla sex filmer.

– Det är lätt att hitta till den men det är olyckligt att teckenspråket ligger bredvid rutorna för Anpassa och Lättläst. För då kan teckenspråket ses som ett hjälpmedel. Jag ser hellre att det ligger under “Other languages”. Det är dock bra att textversionen finns, säger Tomas Hedberg.

Moderaterna har två olika sajter: en vanlig sajt och en valsajt. På båda sajterna finns det svenska teckenspråket under “(Other) languages”. På sidan där M anger vilka språk de erbjuder på sin sajt står teckenspråket i en rad ovanför listan på översatta språk.

– Varför har teckenspråket en egen rad ovanför listan? Nu ser det ut som om teckenspråket inte är ett språk som andra språk, undrar Tomas Hedberg.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet (V) har ingen valinformation på teckenspråk.
– Olyckligt att de inte har det. Det handlar om en demokratifråga, säger Tomas Hedberg.
DT har varit i kontakt med ett av dem, Vänsterpartiet.
– Tyvärr har vi varit väldigt sena med att få fram en del av vårt valmaterial i olika anpassade format. Det beror mycket på att det har varit två val i år (reds anm: EU-val i maj och riksdagsval). Vår valfolder kommer inom kort att finnas på teckenspråk, säger Marie Antman, presschef hos V*.

På fyra av fem partiers sajter ligger teckenspråket under antingen Other languages eller Languages.
  Tomas Hedberg, ska det svenska teckenspråket stå under “Other languages” som om det är ett utländskt språk?
  – Det är inte en lätt fråga. Ett alternativ till “Other languages” är “Andra språk”. Vilket av dem når man flest personer med? Det bästa är egentligen om vi tar fram en gemensam symbol för översatta språk på nätet och låter den stå i sidhuvudet, till exempel i form av en jordglob, säger Tomas Hedberg.

* Vänsterpartiet meddelade efter artikelns publicering att de nu har en valfolder på teckenspråk.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-09-06