2020-02-27

Vad kan SDR:s föreningssupport hjälpa till med?

(Tidigare hette sidan Fråga experterna. Nu heter sidan Frågor & Svar.)


Landets dövföreningar kan vända sig till oss i en rad frågor. Vårt uppdrag är att ge råd och stöd till dem. Dövföreningarna har olika förutsättningar och utmaningar.

Några föreningar är oroliga för hur det ska gå för dem då de har allt färre och äldre medlemmar. Vi kan ge stöd till dem, antingen på distans eller plats, och se vad de har för behov. Alternativ som kan diskuteras är t.ex. att dövföreningar som ligger nära varandra geografiskt sett kan slås ihop till en länsförening. Då behöver stadgarna ses över och vilka kriterier som finns för att söka bidrag från till exempel kommuner och regioner.

Ett annat exempel är att vi kan föreslå att en mindre dövförening lämnar över sitt administrativa arbete till en större dövförening så deras styrelsearbete blir lättare.

Vidare kan vi också ge råd i arbetsgivarfrågor till dövföreningar som är på gång med att anställa folk och till dövföreningar som vill ha tips på hur de kan värva nya medlemmar.

Detta bara för att ta några exempel. Föreningarna kan kontakta oss på foreningssupport@sdr.org. Vi svarar också på frågor här som kan vara till nytta för andra föreningar att ta del av.

Pontus Degsell, handläggare
SDR:s föreningssupport

*Det här svaret är producerat av experterna själva 

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2020-02-27