2023-05-30

Vad har ChatGPT att säga om teckenspråk?

Hur mycket vet en chatbot om teckenspråk? FOTO: Shutterstock

Den som har hängt med på sociala medier och nyhetssidor på sistone har kanske läst om ChatGPT. ChatGPT är en chattbot framtagen av OpenAI som med hjälp av artificiell intelligens kan uttrycka sig i skrift som en människa. Den som vill kan ställa alla möjliga frågor och få svar på dem som nästan ser ut att vara framtagna av en människa.

Detta öppnar för möjligheter men också problem, till exempel då ChatGPT använts av elever världen över för att fuska vid inlämningar. DT har ställt frågor till ChatGPT och naturligtvis fått svar, en del mer korrekta än andra. Exempelvis stämmer det inte att det svenska teckenspråket har ett eget skriftspråk. Det gäller att vara källkritisk och ta de svar man får med en nypa salt, även om ChatGPT är förbluffande kunnig.

Dessa svar har ChatGPT gett vår reporter:


Varför ska man lära sig teckenspråk?
ChatGPT: Det finns många goda skäl till varför man ska lära sig teckenspråk!
Här är några exempel:

Kommunikation: Genom att lära sig teckenspråk kan man kommunicera med personer som är döva eller hörselskadade på ett sätt som är naturligt för dem. Detta är en viktig färdighet för att kunna ingå i ett inkluderande samhälle.
Kulturell förståelse: Teckenspråk är en viktig del av dövkulturen och lärandet
av teckenspråk kan hjälpa till att öka förståelsen för denna kultur.
Kognitiva fördelar: Forskning visar att lärandet av teckenspråk kan ha positiva effekter på kognitiva funktioner som minne, språk och problemlösning.
Karriärmöjligheter: Genom att behärska teckenspråk kan man öppna upp karriärmöjligheter inom områden som teckenspråkstolkning och utbildning för döva och hörselskadade personer.
Personlig utveckling: Att lära sig teckenspråk kan vara en spännande och utmanande upplevelse som kan bidra till personlig utveckling och ökad självkänsla.


Är teckenspråket internationellt?
ChatGPT: Nej, teckenspråk är inte internationellt enhetligt utan det finns olika varianter av teckenspråk som används i olika länder och regioner runt om i världen. Precis som talade språk utvecklas teckenspråk organiskt i en kulturell och språklig kontext och varianterna skiljer sig åt i både grammatik och ordval.

Trots att det finns skillnader mellan teckenspråken i olika länder och regioner, finns det också vissa gemensamma drag och en del av teckenspråken är tillräckligt lika för att talare av olika teckenspråk ska kunna kommunicera med varandra. Det finns också internationella teckenspråk som används inom internationella möten och för att underlätta kommunikation mellan döva personer från olika länder och regioner. Ett exempel på ett internationellt teckenspråk är International Sign Language (ISL).


Har teckenspråket ett eget skriftspråk?
ChatGPT: Ja, teckenspråket har ett eget skriftspråk som kallas för teckenspråksskrift eller glossa. Teckenspråksskrift används för att återge teckenspråk på papper eller i digitala medier, och det gör det möjligt att läsa och skriva teckenspråk på samma sätt som man gör med talade språk.

Teckenspråksskrift består av symboler som representerar tecken och är utformade för att visa rörelser, positioner och
andra aspekter av tecken som är viktiga för att förmedla betydelsen av tecken.

Teckenspråksskrift är dock inte ett universellt system och det finns olika varianter av teckenspråksskrift som används runt om i världen. Det är också värt att notera att teckenspråk kan skrivas på olika sätt,
och för att skriva teckenspråk på ett effektivt sätt kan det krävas kunskaper om teckenspråk och dess grammatik.


Kan du skriva en dikt om teckenspråk?
ChatGPT: Självklart, här är en dikt om teckenspråk:

Tecknen dansar i tystnadens ljud,
en symfoni av rörelser och blickar
en poetisk gestaltning av ord,
ett språk som övervinner hinder och klyftor.

I teckenspråket finns inga ljud,
men känslorna talas med hand och ansikte,
en viskning av ögonblickens glädje och sorg,
en kärlekens sång utan ord.

Teckenspråket är ett språk för alla,
ett språk som öppnar dörrar och själar,
en bro mellan världar och kulturer,
en rikedom av mångfald och gemenskap.

Så låt oss ta varandra i hand,
och låt tecknen tala i tystnadens ljud,
låt oss lyssna och lära av varandra,
och låt oss visa respekt och kärlek i vårt språk.


Vad är Dövas Tidning?
ChatGPT: Dövas Tidning är en svensk veckotidning som ges ut av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Tidningen har funnits sedan 1891 och är den äldsta kvarvarande dövtidningen i världen.

Tidningen innehåller nyheter och reportage om dövkultur, samhällsfrågor och andra ämnen av intresse för personer med hörselnedsättning. Dövas Tidning är också en viktig källa till information för personer med hörselskada och har en betydande roll i att sprida kunskap om dövkultur och teckenspråk i Sverige.

Tidningen ges ut på teckenspråk och text och riktar sig till en bred målgrupp av personer med hörselnedsättning, inklusive personer som använder teckenspråk som sitt förstaspråk.


FAKTA:
“Artificiell intelligens , AI, eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera” Källa: Umeå universitet

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-05-06

Publicerad: 2023-05-30