2020-04-16

Vad gör en SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen?

(Tidigare hette sidan Fråga experterna. Nu heter sidan Frågor & Svar.)


SIUS-konsulent arbetar med Särskilt Introduktions- och UppföljningsStöd till arbetssökande med funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsförmåga. SIUS är ett program som ges till en arbetssökande som är i behov av ett individuellt stöd för att finna, få, behålla eller återgå i arbete. Den kvalitetssäkrade metoden Supported Employment används och stödet ges såväl till den arbetssökande som till arbetsplatsen.

Stödet innebär att SIUS-konsulenten ofta finns med sida vid sida med den arbetssökande under träning och introduktion på en arbetsplats. Metoden Supported Employment är en modell där tyngdpunkten ligger på att hitta en plats, introduktion på arbetsplats samt uppföljning minst ett år efter att personen fått en anställning.

På Arbetsförmedlingen finns teckenspråkiga SIUS-konsulenter i hela landet.
Om du önskar en SIUS-konsulent så är det din handläggare på Arbetsförmedlingen som hjälper dig med det. Du kan också prata med din dövkonsulent som kan rekommendera en SIUS-konsulent till dig.

Karin Johansson & Irene Söderlind

Dövkonsulenter

Arbetsförmedlingen

 

Uppdaterad: 2024-02-05

Publicerad: 2020-04-16