2021-02-23

Vad gäller vid flytt av hjälpmedel?

Jag ska flytta från en stad till annan stad. Vad behöver jag tänka på gällande mina hjälpmedel, bild- och texttelefon och blinkers?

Det finns olika hjälpmedelsregler beroende på var du bor. Det är viktigt att ta kontakt med just din region (tidigare landsting) genom e-tjänsten 1177 eller kontakta din gamla förskrivare/audionom på Hörselhabiliteringen/Hörselvården/Dövteam som ansvarar för Alternativ telefoni (bild- och/eller texttelefon) och varseblivningsprodukter (blinkers m.m.) för att se vilka hjälpmedel som ska lämnas tillbaka vid flytt eller inte.

Det finns inga generella hjälpmedelsregler i landet utan varje region följer sina politiska riktlinjer kring hjälpmedel. I samband med flytt är du välkommen att kontakta Hörselhabiliteringen/Hörselvården/Dövteam i din nya stad som kan berätta hur du ska göra för att få hjälpmedel som passar dina behov. Viktigt att tänka på är att regionerna förskriver hjälpmedel som ska användas i hemmet och om man har fått sina hjälpmedel via Arbetsförmedlingen, så anses det som arbetshjälpmedel som ska användas i arbetet, så man kan behöva kontakta sin handläggare kring arbetshjälpmedel före flytt.

Lycka till!

DÖVENHETEN
Region Skåne


DT:s panel kan svara på frågor inom:

– Psykosociala och pedagogiska frågor kring psykisk hälsa, relationer och samhällets stöd

– Råd och stöd till landets dövföreningar

– Arbetsmarknad

Du är välkommen att mejla dina frågor till oss på redaktionen@dovastidning.se på antingen svenskt teckenspråk eller svenska. Du får välja om du önskar publicera din fråga under en signatur eller ditt riktiga namn. Utvalda frågor och svar publiceras i papperstidningen och på dovastidning.se.

Uppdaterad: 2024-02-09

Publicerad: 2021-02-23