2011-11-10

Vad är meritpoäng?

Så här fungerar meritpoängsystemet (se serie ovan) för Anna och Peter, som går i samma klass. Peter är hörselskadad, går integrerat i en kommunal gymnasieskola och pluggar teckenspråk. Anna, som är hörande, har valt att läsa spanska som modernt språk. De vill båda bli jurister. Dessvärre ser villkoren helt olika ut för dem.

Fakta Meritpoäng

Tidigare kunde man få max 20 i slutbetyg från gymnasiet. Nu kan man få som högst 22,5 om man har läst kurser som ger meritpoäng. Därmed har man lättare att komma in på drömutbildningen på högskola eller universitet. De kurser som ger meritpoäng är engelska, matematik och moderna språk.
  Den enkla regeln är att ju mer avancerad din kurs är, desto mer meritpoäng får du. Vilka språk räknas som moderna? Det är alla språk utom de klassiska (grekiska och latin), engelska, svenska och teckenspråk, och inte heller språk som läses som modersmål. Alltså blir listan på moderna språk lång: danska, italienska, kinesiska…
Det förutsätter att tillräckligt många intresserade elever och lämpliga lärare finns.

Uppdaterad: 2011-11-10

Publicerad: 2011-11-10