2022-11-23

UR Teckenspråk får SDUF:s utmärkelse 2022

UR Teckenspråk mottagare av SDUF:s utmärkelse 2022

Vartannat år delar Sveriges Dövas Ungdomsförbund ut en utmärkelse till någon individ, grupp eller organisation som gjort något som har haft ett stort inflytande bland det gångna årets händelser. Styrelsen är jury.

Mottar utmärkelsen 2022 gör UR Teckenspråk. SDUF:s motivering lyder enligt följande:
“Förbundsstyrelsen tilldelar streamingtjänsten UR:s teckenspråksavdelning SDUF:s Utmärkelse 2022. Vi värdesätter UR Teckenspråks mediaproduktion år 2022 som genom deras serier på teckenspråk har haft ett stort inflytande hos döva och hörselskadade i Sverige, unga såväl som äldre.

UR Teckenspråk skapar tillgänglighet för döva och hörselskadade i Sverige genom att de får ta del av väsentlig kunskap såväl som det öppnar möjligheter för döva och hörselskadade att känna sig inkluderade. I exempelvis UR Teckenspråks serier “Se på mig”, “Djupdyk” och “Vi frågar” får döva göra sina röster hörda och sprida kunskap, vilket SDUF värderar högt.

Förbundsstyrelsen är övertygade om att UR Teckenspråks värdefulla produktion av serier har banat väg för och synliggjort döva och hörselskadades potential. UR Teckenspråk värderas högt av SDUF och vi hoppas att deras produktion, såväl som andra produktioner, fortsatt sprider kunskap på teckenspråk och på så sätt bidrar till ett tillgängligt samhälle för döva och hörselskadade.”

Du hittar motiveringen på svenskt teckenspråk här.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-05-11

Publicerad: 2022-11-23