2024-02-29

Ulf Olsson är HRF:s nya ordförande

Hörselskadades Riksförbund har ny ordförande. FOTO: Peter Knutson/HRF

Hörselskadades Riksförbunds (HRF) tidigare förbundsordförande Mattias Lundekvam har avgått som förbundets ordförande för att istället anta rollen som generalsekreterare från och med den 1 januari 2024.

Ny förbundsordförande är Ulf Olsson, som tidigare suttit tre mandatperioder i HRF:s styrelse som förbundsledamot, utöver andra uppdrag inom HRF. Han är barndomshörselskadad och har varit medlem i HRF sedan 1980, enligt HRF:s hemsida. Det framgår också att han är 69 år gammal och pensionerad civilingenjör. Förbundets vice ordförande är Eva Blomquist sedan 10 år.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-02-29

Publicerad: 2024-02-29