Så bemannas Sveriges Dövas Riksförbund efter omorganisationen. GRAFIK: TOMAS LAGERGREN||

Så bemannas Sveriges Dövas Riksförbund efter omorganisationen. GRAFIK: TOMAS LAGERGREN||