2022-02-18

Två glada projektnyheter i veckan

Projekt om psykisk (o)hälsa respektive mobil hemtjänst och vård för äldre döva. FOTO: SHUTTERSTOCK

I veckan har Sveriges Dövas Riksförbund och Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund fått glada besked av Allmänna Arvsfonden. Det är att deras projektansökningar har blivit beviljade. DT har fått en pratstund med representanter från båda organisationerna.


SDR:s nya projekt Våga fråga – syssna på mig

I dag finns en rad appar, böcker, poddar och webbplatser om psykisk (o)hälsa på svenska. Men väldigt lite eller inget alls på svenskt teckenspråk. Vidare råder det stor okunskap om begreppet psykisk hälsa. Därför vill SDR med sitt nya projekt, Våga fråga – syssna på mig, sprida kunskap och information om psykisk (o)hälsa i målgruppen, döva personer. SDR vill arbeta för att bryta tabun kring psykisk ohälsa så att fler vågar fråga och syssna.

– Det är ett mycket angeläget projekt som berör många. Jag tror att alla på något sätt har upplevt psykisk ohälsa – antingen av egen erfarenhet eller bevittnat det hos någon anhörig eller vän. Vi har sett flera negativa effekter hur psykisk ohälsa särskilt kan drabba döva. Samtidigt finns det i dag så lite information om detta på svenskt teckenspråk. Det kan exempelvis leda till att man väljer att hålla tyst om sina problem eller att man inte vet hur man kan hjälpa andra som har det svårt. Det är viktigt att vi ser och syssnar på andra människor, så att alla känner att de blir sedda och syssnade på. Vi är mycket glada över att få driva detta viktiga projekt, säger Julia Kankkonen, SDR:s generalsekreterare.

I projektet ska bland annat ett antal ambassadörer lyfta frågor om psykisk ohälsa utifrån sin egen livssituation genom korta filmer. Vidare ska projektet sprida kunskap om risk- och friskfaktorer på svenskt teckenspråk, arrangera webbinarier och workshops med mera.

Projektet kommer att samarbeta med offentliga aktörer (t.ex. dövpsykiatri) och andra brukar- och funktionshinderorganisationer. SDR får stöd på 7 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden.

SDR ska återkomma med mer information om projektet.


JLTDF:s nya projekt Mobilt hem- och vårdteam för äldre döva 

Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund (JLDTF) får drygt 6,4 miljoner kronor till sitt projekt Mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län.

DT pratar med Lars-Erik Carlsson och Åsa Gustavsson, som jublar över beskedet. De har jobbat med projektansökan.

– Det är som bekant svårt att få kommuner och regioner att ha gränsöverskridande samverkan kring gemensamma insatser för äldre döva. Därför är vi så glada över att få projektmedel av Allmänna arvsfonden, säger Åsa Gustavsson.

Tanken med det tvååriga projektet är att utveckla ett mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i kommunerna Gislaved, Jönköping och Nässjö. Slutmålet är att alla 13 kommuner i länet ska ansluta sig till projektet.

Hur ska det fungera i praktiken? I korthet ska två teckenspråkskunniga undersköterskor (minst en av dem får gärna vara döv) anställas inom projektet. Tanken är att de ska komplettera och stärka samarbetet med kommunernas ordinarie hem-vård och serviceteam. Exempelvis kan den teckenspråkskunniga undersköterskan komma att bli en av de personer som kommer hem till den äldre döve regelbundet. Inte bara det, projektet ska också tillsammans med kommunerna utveckla arbetsmetoder för en trygg hemtjänst och vård. Det kan till exempel vara att de team som brukar komma hem till äldre döva får utbildning i bemötande och grundläggande kommunikation.

Lars-Erik Carlsson tar upp att den sociala biten också är viktig. Äldre döva ska ha möjlighet att prata en stund med teckenspråkskunniga undersköterskor. På så sätt kan små men viktiga detaljer snappas upp som på vilket sätt de vill bli hjälpta av hörande hemtjänstpersonal så att samma misstag inte upprepas, enligt Åsa Gustavsson.

– Vi hoppas att den här projektmodellen – mobila hem- och vårdteam på svenskt teckenspråk – kan spridas till andra kommuner och regioner i landet, säger Åsa Gustavsson och tillägger att det också kan vara till gagn för storstadskommuner med många stadsdelar.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-02-21

Publicerad: 2022-02-18