2011-08-31

TV 4 ska teckenspråkstolka sina program

TV4 ska bli ännu tillgängligare för döva, hörselskadade och synskadade tittare. Anledningen är att de har fått nya krav på sig från Myndigheten för radio och TV. Kraven går ut på att även direktsända program ska textas och att TV4 ska teckenspråks- och syntolka program till sina reguljära sändningar.

Myndigheten för radio och TV fattade beslutet om de nya kraven i juni. De började gälla redan den första juli i år och ska uppfyllas etappvis under de kommande fem åren. Den första nivån är för perioden 1 juli 2011-30 juni 2012 och omfattar fyra kanaler: TV4, TV4+, TV4 Fakta och TV4 Sport. De hade alla fler än cirka 90.000 tittare förra året. 

Under den första etappen ska de fyra kanalerna starta en försöksverksamhet med syntolkning och uppläst text. Vidare ska de texta minst 25 procent av sändningstiden för både förinspelade och direktsända program på svenska. I den siffran inryms även teckenspråkstolkade program. 

Det betyder dock inte att 25 procent av sändningstiden ska teckenspråks-tolkas utan att TV4 får välja vad och hur mycket som ska teckenspråkstolkas. 

Under den femte och sista perioden, 1 juli 2015–30 juni 2016, ska andelen öka till 90 procent när det gäller textade och teckenspråkstolkade program. När det gäller syntolkning och uppläst text, ska andelen vara 3 procent av sändningstiden. 

Vad tycker TV4 om de nya kraven?
– Det är bra att vi har en tydlig reglering. I tidigare sändningstillstånd har funnits ganska luftiga ambitioner. Det är bra att tillgängliggöra för både hörselskadade och synskadade, säger Malte Andreasson, planeringsdirektör vid TV4.  

Hur mycket och vad ska ni teckenspråkstolka?
– Det är för tidigt att svara på. Den här regleringen gäller från och med i dag (1 juli). Vi ska använda fem metoder: textning, livetextning, teckenspråkstolkning, textremsa och syntolkning. Men i vilka program och när är för tidigt att säga någonting om. 

Du säger att även hörande förmodligen kommer att se en tolk i rutan. Hur tror du att reaktionerna kommer att bli?  
– Jag är ganska säker på att reaktionerna blir helt olika beroende på vilken miljö det handlar om. I England har man en teckenspråkstolk i nyhetssändningar i morgonprogrammet. Det skulle nog inte vara några problem då. Men i dramaserier skulle det vara problem. Vi måste lära oss var det behövs teckenspråkstolk och var tolken blir mest uppskattad. 

Hur mycket och vad ska ni direkttexta under den första perioden, 1 juli 2011 – 30 juni 2012?
– Inte heller det är bestämt men vi kommer att ta med i beräkningen hur stort publikintresse det är för olika program. Det dyker nog upp på något av de allra populäraste programmen, säger Malte Andreasson, som tycker att det till exempel vore bra om fotbolls-EM 2012 kunde direkttextas.

Dröjer för SVT

Vidare ska TV4 och de tre andra systerkanalerna inte behöva lägga ner mer än en procent av nettoinkomsterna för respektive kanal på att tillgängliggöra innehållet.

TV4 blev först med att få sådana krav. Det är en följd av ett EU-direktiv om att medlemsländerna ska uppmuntra mediebolag att successivt göra sina tjänster tillgängliga för hörsel- och synskadade.

För SVT:s del dröjer det att få liknande krav. Regeringen har tillsatt en utredning om public service-företagen: SVT, Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). 

Utredningen ska lämna förslag på hur deras verksamhet kan förändras och finansieras inför nästa tillståndsperiod som startar den 1 januari 2014. På frågan om direktsända lokala nyhetsprogram i TV4 ska direkttextas, säger Malte Andreasson att det är en fråga som de inte hunnit titta på än.

Uppdaterad: 2011-08-31

Publicerad: 2011-08-31