2021-11-11

Tusentals personer besöker populära Teckenspråkslexikon

Fyra tecken som säger något om vårt nutida samhälle: corona, Greta Thunberg, karantän och padel.

Allt från nyfikna icke-teckenspråkiga till modersmålstalare använder Stockholms universitets populära teckenspråkslexikon. DT pratar med Thomas Björkstrand, ansvarig för lexikonverksamheten, om vad som är senaste nytt. 

Varje dag slår tusentals användare upp det digitala teckenspråkslexikonet på webben och i appen. Det rör sig om en brokig samling: allt från personer som har noll eller ringa kunskaper i svenskt teckenspråk till personer som tecknar flytande.

Thomas Björkstrand, mångårig verksamhetsansvarig, berättar att sökträffarna tydligt speglar vad som just nu sker i Sverige och världen. När DT intervjuar honom i slutet av augusti, berättar han att de fem populäraste sökorden är taliban, Afghanistan, invandrare, Paralympics och förskoleklass (då höstterminen inleds).

Det har diskuterats i sociala medier om vilket tecken för Afghanistan som är det rätta. I lexikonet visas just nu bara en teckenvariant som har fått spridning i Sverige. Thomas Björkstrand känner till diskussionerna. Han har tagit reda på vilka lexikala varianter det finns. Resultatet: sex-sju olika tecken som döva afghaner själva använder. Det är svårt att bedöma dem eftersom det eventuellt kan handla om regionala tecken eller olika lexikala varianter som alla är accepterade. De tecken som lexikonet lägger in ska vara sådana som används i Sverige.

Avdelningen för teckenspråk vid Stockholms universitet har omfattande teckenspråkskorpusar, något som gagnar teckenspråkslexikonet. Det blir lättare att se vilka lexikala varianter som används mest respektive är mindre vanliga.

Lexikonverksamheten arbetar med att strukturera om så att den lexikala variant som kommer först bland sökträffarna är den vanligast förekommande. Detta för att underlätta för besökaren. Ett arbete som är tidskrävande och inte är färdigt, utan fortsätter.
Vidare finns nu en rödfärgad tagg för tecken som kan uppfattas som kränkande, till exempel äldre tecken för Afrika, Bulgarien och Kina. I lexikonet finns sedan tidigare en tagg för ord som kan uppfattas som kränkande, till exempel neger. Nu finns den taggen för både tecken och ord.
DT frågar Thomas Björkstrand om vilka tecken som är (relativt) nyinlagda och som säger något om vårt nutida samhälle. Det är tecknen för karantän, corona, Greta Thunberg och padel.

Teckenspråkslexikonet finns på teckensprakslexikon.su.se och i appen Svenskt teckenspråkslexikon hos Apple Appstore. För Androidanvändare finns också en app för lexikonet, men den drivs av andra med tillstånd av universitetet.

Tips: öva på tecken från det svenska teckenspråkslexikonet på tspquiz.se, en extern sajt som också fått tillstånd av universitet.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

(Ur Allt om teckenspråk 2021.)


LÄS MER: Snart ett halvt sekels teckenspråksforskning 

Uppdaterad: 2021-11-11

Publicerad: 2021-11-11