2016-04-11

Turkosa partiet med sikte på riksdagen

||

Blev formellt etablerat i torsdags.

Den 11 februari, klockan 7.30 på tåget mot Göteborg från Stockholm, bestämde sig Joakim Hagelin, Adeby, Julia Kankkonen och Jonas Brännvall för att starta ett nytt parti med frågor som rör döva, teckenspråk och tillgänglighet. Drygt två månader senare blev Turkosa partiet formellt etablerat.

I torsdags, den 7 april 2016, skedde bildandet av Turkosa partiet på Strömbäcks folkhögskola i Umeå där ett trettiofemtals personer var med på partiets första stämma.
Styrelsen i Turkosa partiet består av Joakim Hagelin Adeby, Julia Kankkonen, Jonas Brännvall, Åsa Henningsson och Tommy Rangsjö. DT har ställt några frågor till ordföranden, Joakim Hagelin Adeby.

Han får frågan varför varför de ville bilda Turkosa partiet.
– Vi vill ta del av den politiska arenan och stoppa ”vi-och-dem-mentaliteten”. Vi vill kunna vara med och påverka frågor som berör oss, som teckenspråk och döva.
Vidare berättar han vilka frågor de ska driva i partiet. Bland annat vill Turkosa partier stärka teckenspråkets ställning i samhället, att audism ska få en diskrimineringsgrund samt att frågan om tillgängligheten gällande teckenspråk inom alla fält skall belysas.
– Vi vill också att döva ska kunna påverka och bestämma själva, till exempel gällande teckenspråksfrågan är det hörande personer som tar beslut som styr vår vardag. Det är fel, det ska vara vi döva som bestämmer inom dessa fält.

Varför namnet ”Turkosa partiet”? Joakim Hagelin Adeby berättar att de tidigare diskuterade namnet ”Dövas parti” men då insåg de att namnet skulle bli begränsande till endast döva. Namnet ”Turkos partiet” upplever de som mer brett och neutralt som omfattar både teckenspråk, dövas identitet och kultur.
– Dessutom är ju turkos dövas färg, säger han.

På frågan hur stor chans de tror att de har att kunna komma in i riksdagen svarar Joakim Hagelin Adeby att de vill lyckas komma in. Vidare säger han att det kan bli tufft men att de tror att partiet kan lyckas. Då är det viktigt att komma med bra frågor som partiet arbetar med.
– Vi tror på oss! avslutar Joakim Hagelin Adeby.

TEXT: MOA GÄRDENFORS

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2016-04-11