2015-12-12

Turkosa aktivister blockerade bilar

||

Polisen grep in.

Aktivistgruppen Turkosa lejon stoppade fordonen på Sveavägen i Stockholm i eftermiddag. Nästan en kvart senare kom polisen och släpade bort dem.
De sex personer som begick civil olydnad var trötta på statens mångåriga förtryck av döva. 

Sex medlemmar från Turkosa lejon valde att ställa sig vid korsningen Sveavägen/Kungsgatan, ett av de mest trafikerade ställena i centrala Stockholm. De hindrade bilarna från att åka vidare i ena riktningen.
– Valet av plats beror på att vi vill få så mycket uppmärksamhet som möjligt, sade Viktor Sahlberg, ledare för aktivistgruppen till DT en och en halv timme före aktionen.
Deras krav var att få träffa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Mötet skulle ske antingen i dag eller så skulle de komma överens i dag om att sammanträda en annan dag. Deras budskap är bland annat att det svenska teckenspråket måste vara helt jämställt med svenskan, att det måste vara slut med lärarnas halvdana kunskaper i teckenspråk i skolorna för döva och hörselskadade och att hörselnormen måste upphöra att styra dövas liv.

De fick idén till aktionen på Sveriges Dövas Ungdomsförbunds (SDUF) ungdomsklubbskonferens om civil olydnad tidigare i år. Och de var inspirerade av Greenpeace och följde organisationens civila olydnads fyra principer: inget våld, ingen skadegörelse, öppenhet och ansvarstagande.
Gruppen betonade att aktionen inte på något sätt hade med SDUF att göra.
Aktivisterna hade också bestämt sig för att inte ha någon tolk med sig ifall polisen eller någon annan kom och ville prata med dem.
– Det är deras problem att fixa med tolk, sade Rebecca Jonsson, en av deltagarna.

Vid 13.30-tiden ställde sig de sex personerna på gatan. Strax före 13.45 kom polisen. Då satte sig aktivisterna på gatan. Polisen försökte att prata med dem och få dem att flytta på sig. Men de vägrade. Till sist släpade polisen bort dem. En polis skrev en lapp: “Ni får fortsätta er demonstration här” (på trottoaren). Deltagarna vägrade att läsa utan svarade: “Ni får teckna med oss”. Då applåderade de döva åskådarna vid korsningen (DT:s uppskattning: 50 personer).

Kalle Löfgren från Örebro var en av åskådarna. Han berömde aktionen.
– Det var fantastiskt bra gjort – det hade ju hänt väldigt många saker på sistone som inte var ok. Till exempel nedläggningen av Risbergska skolan i Örebro, flytten av Kattungens förskola och att teckenspråkstolkutbildningen föreslogs bli halverad. Så aktionen var den sista utvägen – vi måste se till att det händer något, sade han som ville se förändringar till det bättre.

Jonny Dufvenberg, en av de sex aktivisterna, sa före aktionen:
– Det här är bara början, sade han.
Aktivisterna kom från olika städer som Göteborg, Härnösand, Vänersborg och Örebro.
Enligt uppgift till DT är dagens aktion historisk. Döva hade inte begått civil olydnad på det här sättet tidigare.

DTW Turkosa aktivister 2
Ett av budskapen som bilarna och förbipasserande gångtrafikanter fick se. 

UPPDATERING: DT lämnade aktionen en timme senare. Då var både aktivisterna och polisen kvar.
  Enligt uppgift till DT avslutade gruppen sin aktion vid 16-tiden. Ingen tolk kom och det blev inte något avtalat möte med ministrarna. 

 

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-12-12