2012-09-11

Tummen upp för teckenspråket

FOTO: TOMAS LAGERGREN

World Day of Sign Languages (WDSL) firades för andra gången. Dubbelt så många kom jämfört med förra året.

World Day of Sign Languages (WDSL) arrangerades för första gången förra året. Initiativtagarna var svenskarna Juli af Klintberg och Alexia Lefebvre. Syftet var att lyfta fram teckenspråket i hela världen. De hoppades att WDSL skulle bli en ny högtidsdag. I går  ägde den rum för andra gången – blir den nu permanent framöver?

2011 kom endast drygt 50-60 personer till Mynttorget i centrala Stockholm. WDSL uppmärksammades också i flera svenska städer och i minst två länder, Brasilien och USA. I år kom dubbelt så många till Sergels torg, Stockholms kanske mest kända mötesplats. Kanske hälften bar något turkost, som har kommit att bli dövas färg.
– Roligt att fler kunde komma. Vi marknadsförde mer i år än i fjol, sade en glad Alexia Lefebvre.

Tall hölls. Alexia Lefebvre gick först ut. Enligt henne är teckenspråket endast erkänt i ett fåtal länder.
– Teckenspråket är fortfarande inte helt självklart i världen, sade hon.

Varför skulle WDSL arrangeras just den 10 september? Dövlärarkonferensen i Milano beslöt 1880 att oralism skulle vara den rådande undervisningsmetoden. Den konferensen ägde rum 6-11 september. Teckenspråket förbjöds eller fick stå tillbaka i dövskolan.

Direkt efter Alexia Lefebvres tal sjöng teckenspråksartisten Helena Wästborn. Stockholms Dövas Förenings (SDF) vice ordförande, Ola Lundström, höll tal. Enligt honom får det som hände 1880 inte hända igen. Henrik Sundqvist från Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) pratade om hur viktigt det var att döva barn skulle få lära sig teckenspråk tidigt. Sedan bjöd en av Stockholms dramatiska högskolas sju döva skådespelarstudenter, Niklas “Älgen” Andersson, på en show. Han spelade både älg och ko. Många i publiken log. Oskar Fredrik Renvall från Deafhood Sverige talade om att organisationen var till för att bland annat stärka dövas självkänsla. Att vara döv innebär inte att man har en funktionsnedsättning utan det är att man tillhör en språkkulturell minoritet. Elsa Brunemalm berättade om gruppen VOICE, en fristående arbetsgrupp som ligger under SDF och SDUR. Gruppen kommer med olika idéer om hur den framtida dövrörelsen ska se ut och vad den ska göra. Man frågar sig också om den finns kvar i framtiden. Det kommer mer på Dövas dag på lördag, enligt Elsa Brunemalm. Klicka här för att komma till VOICEs hemsida. Där finns en film upplagd. Det ska komma fler filmer. Sedan bjöd Annika Flyckt på Juli af Klintbergs egenkompenerade kampsång:

Teckenspråk är normalitet. Delaktighet och liv. Teckenspråk är identitet Trygghet och kärlek. Teckenspråk är existens. Självständighet och frihet. Teckenspråk är en rättighet i hela världen. Det är mitt språk och rättighet!

Varför behövs WDSL? Teckenspråkets dag och Dövas dag finns ju redan.
– WDSL är till för alla; döva, hörande och hörselskadade. Och det firas i världen, inte bara i Sverige. Teckenspråkets dag firas ju bara i Sverige. Och Dövas dag riktar sig snarare bara till döva, sade Alexia Lefebvre.

De som står bakom WDSL planerar att komma med en motion till SDRs kongress nästa år att WDSL ska bli en fast högtidsdag. Landets dövföreningar ska arrangera WDSL och ställa upp på ett eller annat sätt. I fjol och i år fick Alexia Lefebvre fråga Stockholms Dövas Förening och andra om de ville stötta på något sätt och ställa upp med resurser. Hon är trött på att börja på en ny kula varje år. Enligt henne firades WDSL i Göteborg (dock inte i går, utan i lördags. Då hade man en “turkos” pubafton) och Malmö. Hon hade hört att en stad i Bulgarien skulle arrangera WDSL. Men hon var inte helt säker.

SDR skulle också hålla ett tal på Sergels torg. Men ordförande Ragnar Veer var förhindrad eftersom det tåg som han kom med var försenat. Istället höll han tal på Dövas hus i Stockholm där WDSL fortsatte direkt efter Sergels torg. Han sa att det är allas ansvar att bevara teckenspråket. Allt färre döva ungdomar vill bli teckenspråkslärare. Om teckenspråket ska fortsätta leva länge till så måste man då fortsätta lära ut det och använda det.

Regeringen uppmärksammade dagen genom kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som på regeringens hemsida svarade på tre frågor kring Världsteckenspråksdagen och kulturen kring teckenspråket. För att komma till regeringens sida, klickar du här .

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-09-11