2023-06-27

Tre frågor till Sofia Isari

Sofia Isari. FOTO: European Union of the Deaf

Sverige är ordförande i Europeiska Unionens råd våren 2023 och i samband med detta var SDR värdar för European Union of the Deaf (EUD) och deras General Assembly (årsmöte). Den 24-27 maj fanns alla deltagare på plats i Upplands Väsby utanför Stockholm. DT har fått en pratstund med Sofia Isari, president för EUD.

Hur skulle du summera helgen?
– Helgen i Stockholm var sannerligen anmärkningsvärd. Generalförsamlingen var en riktig succé, och det är också tack vare SDR som varit ett stöd och organiserat det otroligt bra. Evenemanget förde samman
ett mångfaldigt och engagerat dövsamhälle och bidrog till en känsla av sammanhållning och handlingskraft. Det blev ett tillfälle att ha fruktsamma diskussioner, nätverka och samarbeta. Dessutom gav underhållningen som Riksteatern Crea och stand up- komikern Florian Tirnovan stod för det
hela en guldkant. Det blev en minnesvärd upplevelse för alla som deltog.

Diskuterades några extra intressanta ämnen under generalförsamlingen?
– Under generalförsamlingen diskuterades flera extra intressanta ämnen. Det var grundliga diskussioner om EUD:s framtid och hur den kan tjäna sina medlemmar på ett ännu bättre sätt. Det lades fram motioner som gicks igenom tydligt, vilket gjorde det möjligt att fatta välgrundade beslut. Det var en berikande upplevelse att se hängivenheten och passionen hos deltagarna i att forma framtiden för EUD.

Var det första gången du besökte Sverige? Vad är dina tankar om vårt land?
– EUD har besökt Sverige ett flertal gånger, och det har alltid gjort ett bestående intryck. Ert lands engagemang kring inkludering och tillgänglighet är berömvärd. Det varma mottagandet och stödet från SDR och dövsamhället gjorde det senaste besöket ännu mer minnesvärt. Den vackra staden Stockholm, med sin rika historia och livfulla kultur, fungerade som en fantastisk bakgrund för generalförsamlingen. Sveriges satsningar kring att främja jämställdhet och inkludering är en inspiration för oss alla.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-07-04

Publicerad: 2023-06-27