2023-02-02

TUFF ses över

Teckenspråksutbildningen för föräldrar i Sverige ska ses över, rapporterar Sveriges Radio. Föräldrar till döva och hörselskadade barn har i nuläget endast rätt till 240 timmar, vilket Specialpedagogiska skolmyndigheten anser är för lite.

Regeringen har meddelat genom utbildningsminister Mats Persson att systemet ska ses över. “Vi kommer göra det som krävs för att alla barn och föräldrar ska få det stödet de behöver”, säger Mats Persson till Sveriges Radio.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-05-25

Publicerad: 2023-02-02