2013-08-15

Torsdagsaktionen fyller 1000 dagar

Varje torsdag morgon finns 19 funktionshindersorganisationer på plats utanför Rosenbad, där regeringen har sitt veckosammanträde. Aktionen kom till när remisstiden för förslaget i promemorian “Bortom fagert tal” gick ut hösten 2010. Den föreslår att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.
Idag har 1000 dagar gått sedan tiden gick ut. En svart dag för alla funktionshindrade, menar funktionshindersrörelsen. Därför kommer de att bära svarta kläder, för att markera den sorg och skam man känner inför regeringens passivitet i frågan.
  – Illa att det har tagit så lång tid. Det finns ju redan ett bra utredningsförslag. Därför borde det inte vara svårt att få igenom det, sade en besviken Maria Johansson, ordförande för DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsehinder – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) till DT i början av sommaren.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-08-15