2014-05-12

Tord Rådahl avgår

MONTAGE: Tomas Lagergren||

Malin Törby Vuksa föreslås ersätta.

SDR:s styrelseledamot Tord Rådahl avgår på grund av tidsbrist. Malin Törby Vuksa föreslås som ersättare av valberedningen. Hon kandiderade vid SDR:s kongress förra året men fick för få röster för att kunna väljas in.

Tord Rådahl valdes in i SDR:s styrelse vid förbundsmötet i Stockholm 2011 via fyllnadsval. Tord Rådahl blev historisk som den första hörande SDR-styrelsemedlemmen på väldigt länge.
Enligt stadgarna, som gällde mellan 1983 och 2009, skulle alla i styrelsen vara döva. På kongressen i Leksand 2009 antogs nya stadgar. En av dem är att SDR:s ordförande, vice ordförande och majoriteten av ledamöterna ska vara döva. Alla i styrelsen ska vara teckenspråkiga. Det innebar att hörande kan få sitta som ledamöter i SDR:s styrelse.
Tord Rådahl, som är CODA (barn till döva föräldrar), meddelade i fredags att han lämnar sin styrelseplats på grund av att tiden inte räcker till. Han arbetar till vardags som teckenspråkstolk och biträdande enhetschef vid utbildningstolkenheten på Stockholms universitet.

Malin Törby Vuksa från Sundsvall föreslogs som styrelseledamot av valberedningen redan i fjol, vid SDR:s kongress i Malmö. Men då valdes inte hon in, liksom Anna-Lena Hagnell-Olehn från Skåne. De som fick fler röster var Henrik Sundqvist och Patrik Nordell, bägge två från Stockholm. Nu har Malin Törby Vuksa åter chansen att på SDR:s förbundsmöte i Göteborg 24-25 maj få en plats i SDR:s styrelse om ombuden på plats går på valberedningens linje.

För närvarande saknas en representant från Norrland i styrelsen. Sju styrelsemedlemmar bor i Stockholm med omnejd. Och sex av nio är män. Om Malin Törby Vuksa kommer in, får styrelsen bättre balans ur både genus- och geografiskt perspektiv.

I DT nummer 3 2013 berättade Malin Törby Vuksa varför hon ville sitta i SDR:s styrelse. Vi återpublicerar hennes svar här:

Varför vill du ställa upp?
– Jag har suttit i styrelsen för Medelpads dövas förening och kände att det här kan bli en spännande utmaning. Jag tycker det är roligt och viktigt att arbeta intressepolitiskt för att stödja medlemmar och föreningar i samhället, men även för att bana väg för kommande generationer.

Vilken är din hjärtefråga? 

– Jag som person gillar att se lösningar och möjligheter och för mig ligger familjen, teckenspråk, skola och utbildning samt arbetsliv mig närmast hjärtat. Dessa områden går lite “hand i hand”, för att individen skall kunna få ett fungerande yrkesliv, behövs det en bra utbildning och en stabil och stark grund att stå på.

Vad tycker du att SDR ska prioritera under den närmaste mandatperioden, 2013-2017?
– SDR är en organisation som liksom andra behöver följa med i tiden, samtidigt som det är lätt i alla snabba förändringar att tappa bort sig själv. SDR behöver på så vis förankra organisationen men samtidigt öppna upp för framtiden. Många äldre medlemmar är kvar för att det är så självklart, men vi tappar yngre. SDR behöver jobba för att bli en attraktiv och viktig organisation för både yngre och äldre i samhället.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-05-12