2022-01-13

Tolkutredningen förlängs med två månader

I mars får vi ta del av tolkutredningens förslag. (Tolken och tolkanvändarna på bilden har inget med artikeln att göra.) ARKIVFOTO: TOMAS LAGERGREN

Den statliga tolkutredningen, som ska komma med förslag på hur tolktjänsten kan stärkas, har fått extra tid. Planen var ursprungligen att förslagen skulle redovisas senast den 15 januari i år. Istället presenteras resultatet av utredningen senast den 15 mars. Utredare Malin Ekman Aldén, till vardags generaldirektör vid Myndigheten för delaktighet, förklarar att utredningen har begärt förlängd tid hos regeringen för att bättre kunna förankra och utveckla sina texter och förslag bland annat med sin expertgrupp.

– Vi är angelägna om att förslagen ska bli så bra och genomförbara som möjligt eftersom vi vet att det finns stora behov av att utveckla tolktjänsten, skriver hon i ett mejl till DT.

Vidare berättar hon att utredningen har gjort en del förändringar utifrån experternas synpunkter och att experterna ska få möjlighet att ta del av texterna en sista gång innan de går i tryck, något som enligt henne kommer att stärka kvalitén. 

I expertgruppen sitter bland annat Isabella Hagnell Westermark. Hon är också med i SDR:s interna arbetsgrupp om tolktjänsten. 

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-01-13

Publicerad: 2022-01-13