2014-11-24

Tillgänglighetskoll på landets tolkcentraler

FOTO: STOCK.XCHNG||

Dövas Tidning har tagit reda på vilka kontaktvägar landets tolkcentraler har och testat att ringa på deras bildtelefoner för att se om de verkligen svarade. Detta eftersom tolkcentralen är en av de viktigaste verksamheterna för döva och hörselskadade.

Du kan få teckenspråkstolk från din tolkcentral. Men kan du kontakta din tolkcentral och beställa tolk på teckenspråk? Så självklart är det inte trots att tolkcentralerna är till för döva och hörselskadade, visar DT:s tillgänglighetskoll, som har Tolkcentralen i Gävleborg som utgångspunkt.
Gävleborgs Dövas Länsförening (GDL) och dess medlemmar har stridit för att Tolkcentralen i Gävleborg skulle ha en bildtelefon och en teckenspråkskunnig samordnare. 2012 sökte de en ny tolksamordnare. I annonsen stod det att teckenspråkskompetens var meriterande, inte ett krav. En icke teckenspråkskunnig samordnare anställdes för sin kompetens – de andra teckenspråkskunniga sökande var inte tillräckligt kompetenta.
Ett besked som inte mottogs med glädje av GDL. Tolkcentralen skaffade dock till slut en bildtelefon efter en tids fördröjning och tekniska problem.

Cim Eklöv och två andra döva bosatta i Gävleborg var inte nöjda utan de drev med stöd av Sveriges Dövas Riksförbund fallet vidare. Diskrimineringsbyrån i Uppsala (DU) tog sig an deras fall. DU höll med de tre döva klienterna om att det var problematiskt att tolksamordnaren inte kunde teckenspråk – tolkcentralen var ju en grundläggande verksamhet för döva och hörselskadade.
Men nu hade samordnaren slutat. Tolkcentralen i Gävleborg sökte i oktober en ny samordnare – kravet var att den skulle vara utbildad teckenspråkstolk för att inte bara kunna samordna utan också kunna jobba som tolk och svara i bildtelefonen. Vid DT:s pressläggning skulle intervjuer snart hållas.
Cim Eklöv gläds åt detta och hoppas att de väljer rätt samordnare som kan teckenspråk.

Varför räcker det inte med att kontakta dem via förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net?
– Varför ska vi behöva anpassa oss efter hörande? De på Tolkcentralen jobbar ju för döva så de måste självklart kunna teckenspråk, säger Cim Eklöv.

DT testade att ringa på Tolkcentralens i Gävleborg bildtelefon. Dess chef, Charlotta Jansson, svarade. Hon kunde inte teckenspråk utan skrev istället att man kunde kontakta dem via förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net eller vänta tills teckenspråkstolken var på plats. DT har ringt till alla de tolkcentraler som har en bildtelefon. Det är olika hur de bemannar bildtelefonen. En del har särskilda öppettider, andra bemannar den när antingen den teckenspråkskunniga samordnaren eller teckenspråkstolken är på plats.
DT har tagit reda på vilka kontaktvägar tolkcentralerna har. Kan man sms:a dem och kontakta dem via texttelefon och mejl? Kan man beställa tolk på webben? När det gäller tolkbeställningarna på nätet: det kan antingen vara ett vanligt webbformulär eller Mina vårdkontakter. Resultatet ser ni här intill.

Tolkcentralen i Örebro är Sveriges överlägset största tolkcentral. Förra året var 306 per 100 000 invånare i Örebro län tolkanvändare. Och de har nu över 80 teckenspråkstolkar. Det är långt mer än de andra tolkcentralerna i landet. För att ta ett exempel: Stockholm hade inte lika många – endast 67 tolkanvändare per 100 000 invånare.
Trots sin storlek har Tolkcentralen i Örebro ingen bildtelefon- och sms-service.

Varför kan man inte kontakta er via bildtelefon och sms?
– Vi har inte tillräckligt många teckenspråkskunniga i vår reception som kan ta emot bildtelefonsamtal hela dagen, säger Magnus Sjögren som är verksamhetschef. Han ser ingen nytta med särskilda öppettider som talar om när bildtelefonen är bemannad utan ser hellre att tolksamordnarna kan kontaktas via mejl, text- eller taltelefon hela dagen.
– Man kan också ringa oss via förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net, säger Magnus Sjögren.

Det står inte på er sajt att man kan kontakta er via Bildtelefoni.net.
– Bra att du sa det. Vi ska ändra på vår sajt så att det kommer med.

Varför kan man inte skicka sms till er?
– Vi har testat med sms. Det fungerade inte så bra för vi fick för lite information i sms:en och var tvungna att sms:a fram och tillbaka. Tolkanvändare med dövblindhet får dock sms:a dem när det är något akut.

Med start den 19 november inför Tolkcentralen i Örebro e-beställning. Det innebär att man kan beställa tolk på webben utan bank-id. Det räcker med att man anger sitt användarnamn och lösenord.

Tolkcentralen på Gotland anger inte på sin sajt att de har någon bildtelefon.

Varför inte?
– Vi har en bildtelefon, men vi har inga särskilda öppettider på expeditionen då vi är en så liten tolkcentral. Våra brukare skickar sms när de ringer på den. Vi kan då svara om någon finns på kontoret, säger Anita Leksäther, enhetschef.

Inte heller Tolkcentralen i Västmanland har en bildtelefon.
– Vi har inga egna anställda tolkar (endast privata tolkbolag anlitas i Västmanland) men för att öka vår tillgänglighet i samband med tolkbokningar så hoppas vi kunna installera en bildtelefon inom den närmaste framtiden, säger Maria Waldau, avdelningschef.

Alla andra tolkcentraler har kunnat svara men inte Tolkcentralen i Värmland. Dialogrutan ”Upptaget” dök upp direkt de gånger DT ringde. Därmed fick de inte godkänt fast de hade en bildtelefon.

SÅ TILLGÄNGLIGA ÄR TOLKCENTRALERNA
klicka på bilden nedan för att se resultatet av DT:s tillgänglighetskoll:

DT tolkcentral GENREBILD

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-11-24