2014-11-27

Textad bio ute först den 19 december

SF Bio skulle börja visa svenska filmer med text från och med den 5 december. I dag meddelade de att textad bio skjuts upp med två veckor till den 19 december av logistiska skäl. Det är att SF Bio måste hinna med att få fram kopior med rätt text i tid. Vissa filmer har försetts med så kallad händelsetextning för döva och hörselskadade, “skyltar” som talar om när det till exempel är någon som ringer på dörren eller om det hörs steg i trappan. ”Vi tror det skulle bli alltför störande för en hörande publik. Vårt önskemål är vanlig så kallad dialogtextning som på utländska filmer, något som vi uppfattat är en kompromiss som också hörselskadade är nöjda med”, säger Thomas Runfors, informationschef på SF Bio.

Uppdaterad: 2014-11-27

Publicerad: 2014-11-27