2014-06-13

Teckenspråkstolkar kräver bättre villkor

41 procent av teckenspråkstolkarna upplever att de inte har tillräckligt med förberedelsetid för att kunna göra ett bra jobb, visar en enkätundersökning som fackförbundet Vision gjort.
   Den bygger på 101 tolkars svar. Vidare uppger 7 procent av tolkarna att de har utsatts för hot eller våld de två senaste åren. ”Det är helt oacceptabelt. Arbetsgivarna måste satsa mer på förebyggande arbete mot hot och våld”, säger Annika Strandhäll, Visions ordförande.
   Fackförbundet kräver att tolkarna ska få bättre villkor. Det är att de bland annat ska få mer förberedelsetid, bättre stöd av sina chefer, mindre teknikstrul när de förmedlar bildtelefonsamtal och rimligt betalt.

 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2014-06-13