2011-08-31

Teckenspråkstolkade SVT-program räckte inte för Granskningsnämnden

TV4 ska börja teckenspråkstolka program till sina reguljära sändningar. Förra året valde SVT en annan väg: Samtliga teckenspråkstolkade program sändes på webben utom valvakan, som sändes i TV.

Granskningsnämnden ansåg i ett yttrande att SVT inte hade levt upp till kravet om teckenspråkstolkning. Enligt Christoffer Lärkner, handläggare vid Myndigheten för radio och TV, reglerar sändningstillstånden verksamheten som sker via reguljära sändningar och att de också måste tillgängliggöras. ”Beslutet ska inte tolkas som att nämnden tycker att insatserna på webben är dåliga på något sätt, tvärtom. Det är alltså en fråga som handlar om plattform, men också om hur sändningstillståndet är utformat”, säger han till DT. 

Om Granskningsnämndens yttrande säger Johan Hartman, chef för Hållbar utveckling på SVT så här:
– SVT:s tjänster på internet ger publiken nya mervärden, både i form av tillgängliggörande program som sänts i tv-kanalerna, men också unikt material såsom exempelvis teckenspråkstolkning.                      

Inför nästa tillståndsperiod anser SVT att tjänsterna på öppna internet bör utgöra en del av kärnverksamheten.

Uppdaterad: 2021-02-23

Publicerad: 2011-08-31